การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์โดยประมาณ
วัน เวลาที่ดวงจันทร์ปรากฏโดยประมาณ
ขึ้น ตก
{{v.lunaDay>15||v.lunaDay==0?'ขึ้น':'แรม'}} {{(v.lunaDay+14)%15+1}} ค่ำ {{v.rise}} น. {{v.down}} น.