แบบจำลองลูกกระสุนปืนใหญ่ของนิวตัน

อัตราเร็ว
(เมตรต่อวินาที)