แผนภาพกันแผนที่ต่างกันอย่างไร

 • ช่วงชั้น
  3(ม.1-ม.3)
  4(ม.4-ม.6)
 • สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • ประเภทไฟล์
  flv
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
 • Hits
  5877 ครั้ง
 • Created by
  Administrator
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)
วัตถุประสงค์
การคำนวณหาระยะทางโดยเทียบจากระยะทางที่ระบุไว้ นั้นสามารถใช้ได้กับแผนที่จริงเท่าจริง ซึ่งแผนที่จริงจะมีการระบุตำแหน่งของสถานที่ เส้นทาง และมาตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงไว้ชัดเจน

 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations