ประโยชน์ของป่าชายเลน

 • ช่วงชั้น
  2(ป.4-ป.6)
  3(ม.1-ม.3)
 • สาขาวิชา
  ชีววิทยา
 • ประเภทไฟล์
  flv
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  อังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2011
 • Hits
  3649 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ของป่าชายเลน คือถ้าใช้ทางตรงเราสามารถนำไม้ที่ได้ไปใช้ทำเป็นถ่านไม้ ทำไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ ส่วนเปลือกไม้ก็สามารถนำไปย้อมผ้า ย้อมแห ทำกาวได้ ผลของโกงกางสามารถช่วยรักษาแผลได้ ส่วนประโยชน์ทางด้านการประมง คือ เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย เมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นก็จะว่ายออกไปทำให้ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำนี้ได้ ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแนวป้องกันธรรมชาติ เป็นแนวป้องกันพายุ ช่วยป้องกันไม่ให้ชายฝั่งทรุดตัวลง

 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations