ประโยชน์ของป่าชายเลน

 • ช่วงชั้น
  2(ป.4-ป.6)
  3(ม.1-ม.3)
 • สาขาวิชา
  ชีววิทยา
 • ประเภทไฟล์
  flv
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  อังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2011
 • Hits
  3133 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ของป่าชายเลน คือถ้าใช้ทางตรงเราสามารถนำไม้ที่ได้ไปใช้ทำเป็นถ่านไม้ ทำไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ ส่วนเปลือกไม้ก็สามารถนำไปย้อมผ้า ย้อมแห ทำกาวได้ ผลของโกงกางสามารถช่วยรักษาแผลได้ ส่วนประโยชน์ทางด้านการประมง คือ เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย เมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นก็จะว่ายออกไปทำให้ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำนี้ได้ ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแนวป้องกันธรรมชาติ เป็นแนวป้องกันพายุ ช่วยป้องกันไม่ให้ชายฝั่งทรุดตัวลง

 

กรูณา login ก่อน แสดงความคิดเห็น

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี