• ครู...อาชีพที่มั่นคง

  วัตถุประสงค์ การมีอาชีพการงานที่มั่งคง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ซึ่งอาชีพครูในปัจจุบันถือว่าเป็นอีกอาชีพที่มีความมั่งคงสูงและมีเกียรติมาก

     

 • ครูผู้ยกระดับการศึกษาไทย

  วัตถุประสงค์ การเล่งผลฺิตครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นการยกระดับมาตราฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย

 • ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดเเคลน

  วัตถุประสงค์ ครูถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะครูวืทย์-คณฺิต ซึ่งประเทศไทยกำลังขาดเเคลนครูในสาขาวิชาชีพนี้อย่างมาก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งผลิตครูที่มีคุณภาพมากขึ้น

 • ครูวิทย์-คณิตขาดแคลน

  วัตถุประสงค์ ครูถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะครูวืทย์-คณฺิต ซึ่งประเทศไทยกำลังขาดเเคลนครูในสาขาวิชาชีพนี้อย่างมาก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งผลิตครูที่มีคุณภาพมากขึ้น

 • ครูวิทย์-คณิตภาคใต้ขาดแคลน

  วัตถุประสงค์ การขาดเเคลนครูวิทย์-คณิตในภาคใต้เป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน ฉะนั้นในภาคใต้จึงจำเป็นต้องการเร่งผลิตครูในท้องถิ่นและรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น สามารถดำรงชีวิตในวัฒนธรรมได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความก้าวหน้าอาชีพครูสายวิทย์

  วัตถุประสงค์ วิชาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่งคงและก้าวหน้าไม่เเพ้อาชีพอื่นๆ เช่น การบรรจุเข้าเป็นข้าราชการโดยพิจารณาจากภูมิลำเนาและเขตพื้นที่เป็นหลัก การให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อความก้าวหน้า และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 • คำเนะนำดีๆจากครูวิทย์ดีเด่น

  วัตถุประสงค์ การได้รับคำเเนะนำดีๆจากครูรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นเเนวทางให้ครูวิทย์เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เเละรักในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น

 • จบวิทยาศาสตร์ก็เป็นครูได้

  วัตถุประสงค์ ปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศสาสตร์ สามารถมีทางเลือกในการทำงานได้มากกว่าเดิม เนื่องจากสามารถประกอบอาชีพครูได้

     

 • ดีจัง...ได้กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิด

  วัตถุประสงค์ การได้กลับไปเป็นครูวิทย์-คณิตในท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ครูทุกคนมุ่งหวัง โดยหลักการของหน่วยงาน สพฐ.มุ่งเน้นที่ภูมิลำเนาเป็นหลักในการจัดสรรครู ให้สามารถเป็นครูในภูมิลำเนาหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถปฏิบัตงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • ติดตามผลครูวิทย์-คณิตเมื่อเข้าบรรจุในโรงเรียน

  วัตถุประสงค์ การติดตามผลหลังจากจบการศึกษาเเล้วเข้าบรรจุเป็นครูวิทย์-คณิตในโรงเรียนต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนเเปลงอย่างไรบ้าง สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นอย่างไร โดยระบบการติดตามผลที่เข้มงวดนั้นทำให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

หน้า 1 จาก 3

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations