การถ่ายโอนความร้อน
Club Information
Name:
การถ่ายโอนความร้อน
Description:
เป็นการถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างที่สองแห่งที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน
Created:
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011

องค์ความรู้

วิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบ่งได้เป็น 3 วิธี ดังนี้
1. การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามเนื้อของวัตถุจากตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยที่วัตถุที่เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนไม่ได้เคลื่อนที่ เช่น การนำแผ่นอะลูมิเนียมมาเผาไฟ โมเลกุลของแผ่นอะลูมิเนียมที่อยู่ใกล้เปลวไฟจะร้อนก่อนโมเลกุลที่อยู่ไกลออกไป เมื่อได้รับความร้อนจะสั่นมากขึ้นจึงชนกับโมเลกุลที่อยู่ติดกัน และทำให้โมเลกุลที่อยู่ติดกันสั่นต่อเนื่องกันไป ความร้อนจึงถูกถ่ายโอนไปโดยการสั่นของโมเลกุลของแผ่นอะลูมิเนียม
โลหะต่างๆ เช่น เงิน ทอง อะลูมิเนียม เหล็ก เป็นวัตถุที่นำความร้อนได้ดี จึงถูกนำมาทำภาชนะในการหุงต้มอาหาร วัตถุที่นำความร้อนไม่ดีจะถูกนำมาทำฉนวนกันความร้อน เช่น ไม้ พลาสติก แก้ว กระเบื้อง เป็นต้น
2. การถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยวัตถุที่เป็นตัวกลางในการพาความร้อนจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับความร้อนที่พาไป ตัวกลางในการพาความร้อนจึงเป็นสารที่โมเลกุลเคลื่อนที่ได้ง่าย ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส ลมบกลมทะเลเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศที่พาความร้อนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง การต้ม การนึ่ง และการทอดอาหารเป็นการทำให้อาหารสุกโดยการพาความร้อน
3. การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น การแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก การแผ่รังสีความร้อนจากเตาไฟไปยังอาหารที่ปิ้งย่างบนเตาไฟ เป็นต้น

สมดุลความร้อน
สมดุลความร้อน หมายถึง ภาวะที่สารที่มีอุณหภูมิต่างกันสัมผัสกัน และถ่ายโอนความร้อนจนกระทั่งสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน (และหยุดการถ่ายโอนความร้อน) เช่น การผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นเข้าด้วยกัน น้ำร้อนจะถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้กับน้ำเย็น และเมื่อน้ำที่ผสมมีอุณหภูมิเท่ากัน การถ่ายโอนความร้อนจึงหยุด

การดูดกลืนความร้อนของวัตถุ
วัตถุทุกชนิดสามารถดูดกลืนพลังงานรังสี การดูดกลืนพลังงานรังสีของวัตถุเรียกว่า "การดูดกลืนความร้อน" จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์พบว่า วัตถุที่มีผิวนอกสีดำทึบหรือสีเข้ม จะดูดกลืนความร้อนได้ดี วัตถุที่มีผิวนอกสีขาวหรือสีอ่อนจะดูดกลืน ความร้อนได้ไม่ดี
ในทำนองตรงกันข้าม วัตถุที่มีความร้อนทุกชนิดสามารถคายความร้อนได้เช่นกัน โดยวัตถุที่มีผิวนอกสีดำจะคายความร้อนได้ดี และวัตถุที่มีผิวนอกขาวจะคายความร้อนได้ไม่ดี
ในชีวิตประจำวันใช้ประโยชน์จากสมบัติของการดูดกลืนความร้อนและการคายความร้อนของวัตถุในการเลือกสีทาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ชุดนักดับเพลิงมีสีสว่างและแวววาวเพื่อไม่ให้รับพลังงานความร้อนมากเกินไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเขตร้อนนิยมทาด้วยสีขาว เป็นต้น

การขยายตัวของวัตถุ
วัตถุบางชนิดจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและจะหดตัวเมื่อคายความร้อน การขยายตัวของวัตถุเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุ อัตราส่วนระหว่างขนาดของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปกับขนาดเดิมของวัตถุต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เรียกว่า "สัมประสิทธิ์ของการขยายตัว" วัตถุใดที่มีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวมากจะขยายตัวได้มากกว่าวัตถุที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวน้อย เช่น ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศเดียวกัน สังกะสี ตะกั่ว อะลูมิเนียม จะขยายตัวได้มากไปน้อย ตามลำดับ
ความรู้เรื่องการขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การเว้นรอยต่อของรางรถไฟ การเว้นช่องว่างของหัวสะพาน การประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์ และการติดตั้งเทอร์มอสแตตไฟฟ้า เพื่อใช้ควบคุมระดับอุณหภูมิของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

กระทู้

อัลบั้มรูปภาพ

http://www.scimath.org/images/groupphotos/92/52/thumb_062006fa55da5cc1d8c3fe33.jpg

วิดิโอ

ยังไม่มีวิดีโอ

กระดานพูดคุย

ปิยะ พละคช, วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 23:07 น.
ปิยะ พละคช
ผมเคยอ่านบทความว่าด้วยโครงสร้างของใบหน้ามนุษย์ เค้าบอกว่าหาเหตุที่ชาวมองโกลเลียหรือจีนทางตอนเหนือ นั้นมีโครงสร้างใบหน้าที่แบน ดั้งจมูกไม่สูงโด่งนั้น เพราะจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากร่างกายผ่านทางลมหายใจด้วยการพาความร้อน (ในบ้านเราก็พอจะเห็นโครงสร้างใบหน้าแบบนี้ของชาวเขาเผ่าต่างๆนะครับ) อ่านแล้วก็ทึ่งในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติครับ แต่ไม่ทราบว่าจะเชื่อถือข้อมูลนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รึเปล่านะครับ แต่อย่างน้อยก็พอจะเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลครับ
ณปภัช พิมพ์ดีณปภัช พิมพ์ดี on วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 06:32 น.

คงคล้ายกับโครงสร้างของสัตว์ในเขตขั้วโลกที่มีขนยาวปกคลุมป้องปันการสูญเสียความร้อน แต่สัตว์ในเขตร้อนขนกลับสั้นเกรียน ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้มหัศจรรย์จริง ๆ ค่ะ

อรณิช เผือกคงอรณิช เผือกคง on วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:47 น.

แล้วทำไมกระโหลกของกษัตริย์อียิปต์จึงยาวกว่าปกติคะ คิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากอะไร

ณปภัช พิมพ์ดีณปภัช พิมพ์ดี on วันเสาร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:35 น.

น่าสนใจนะค่ะ อยู่กับขั้นตอนตอนทำมัมมี้เปล่าค่ะ

ประภัสสรณ์  บูชา36ประภัสสรณ์ บูชา36 on วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:45 น.

การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

ประภัสสรณ์  บูชา36ประภัสสรณ์ บูชา36 on วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:45 น.

การถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยวัตถุที่เป็นตัวกลางในการพาความร้อนจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับความร้อนที่พาไป ตัวกลางในการพาความร้อนจึงเป็นสารที่โมเลกุลเคลื่อนที่ได้ง่าย

ประภัสสรณ์  บูชา36ประภัสสรณ์ บูชา36 on วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:46 น.

การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามเนื้อของวัตถุจากตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า

อรณิช เผือกคงอรณิช เผือกคง on วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:10 น.

เป็นพันธุกรรมนะคะ แต่รู้สึกว่ามันแปลกจากรูปคนปกติ เลยสงสัยค่ะ ^_^

อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ   อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ on วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 21:12 น.

บะ นะจะส่วน

 
แคทลียา ดวงเกตุ, วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:28 น.
แคทลียา ดวงเกตุ
รถยนต์สีเข้มร้อนกว่ารถยนต์สีอ่อน จริงมั้ยคะ
ณปภัช พิมพ์ดีณปภัช พิมพ์ดี on วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 06:31 น.

จริงค่ะ เพราะสีเข้มดูดซับความร้อนได้ดีกว่าสีอ่อน แต่ถ้าเราเปิดแอร์ในรถคงเย็นพอ ๆ กับรถสีอ่อนอ่ะค่ะ ^^

 
ณปภัช พิมพ์ดี, วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:42 น.
ณปภัช พิมพ์ดี
ร่วมตั้งประเด็นคำถามที่สนใจได้นะค่ะ
Chakkit  RitisonChakkit Ritison on วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:24 น.

มีคำถามไหมค่ะ

 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations