คำถาม 2

มาตรวัดความดันของน้ำบนตึกอ่านค่าได้เท่ากับ  1.52x105  นิวตันต่อตารางเมตร  และ 1.15x105 นิวตันต่อตารางเมตร  จงหาว่าตำแหน่งของจุดทั้งสองอยู่สูงกว่ากันเท่าไร

Discussion started by C.Sitthisak , on 03 มีนาคม 12:49 AM
Replies
C.Sitthisak, วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 01:26 น.
C.Sitthisak
ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกความหนาแน่นของน้ำมา ให้น้องๆ ใช้ 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือติดตัวแปรไว้เลยก็ได้นะครับ
 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี