คำถาม 2

มาตรวัดความดันของน้ำบนตึกอ่านค่าได้เท่ากับ  1.52x105  นิวตันต่อตารางเมตร  และ 1.15x105 นิวตันต่อตารางเมตร  จงหาว่าตำแหน่งของจุดทั้งสองอยู่สูงกว่ากันเท่าไร

Discussion started by C.Sitthisak , on 03 มีนาคม 12:49 AM
Replies
C.Sitthisak, วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 01:26 น.
C.Sitthisak
ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกความหนาแน่นของน้ำมา ให้น้องๆ ใช้ 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือติดตัวแปรไว้เลยก็ได้นะครับ
 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations