1
. หนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ตอบ : เป็นหนังสือเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหนังสือเรียนฉบับจริงทุกประการ โดยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหนังสือเรียนฉบับจริง คือ ในบางหน้าของหนังสือเรียนที่เนื้อหา/บทเรียน อาจจะทำความเข้าใจได้ยาก ก็จะมีสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิโอ แอนิเมชั่น เกม ภาพ 3 มิติ ฯลฯ เข้ามาประกอบ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา/บทเรียน ในส่วนนั้น ๆ ของหนังสือเรียนได้ง่ายขึ้น

2. อาจารย์จะประยุกต์ใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นเรียนอย่างไร
ตอบ : อาจารย์อาจจะเปิดสื่อมัลติมีเดียใน e-books ให้นักเรียนได้ชมหรือทดลองเล่นในห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ แล้วอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น หรือให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ จาก e-books ที่บ้าน รวมถึงแนะนำให้ผู้ปกครองทดลองใช้เพื่อช่วยสอนลูกที่บ้านได้ด้วย

3. ทำไมคู่มือครูบางเล่ม เนื้อหาด้านในเป็นหนังสือเรียน

ตอบ : คู่มือครูบางรายวิชา คณะผู้จัดทำพิจารณาใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียน โดยเพิ่มส่วนของเฉลยแบบฝึกหัด และการทดลอง โดยสามารถสังเกตได้จากแถบด้านบน จะระบุว่าเป็นหนังสือเรียน(สำหรับครู) หรือ หนังสือเรียน(ฉบับคู่มือครู)

4. ตัวอักษรในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็ก ต้องแก้ไขอย่างไร
ตอบ : ท่านสามารถ เพิ่ม และ ลด ขนาดของตัวอักษร ได้โดยใช้ปุ่ม ซูมเข้า(Zoom In) และ ซูมออก(Zoom Out)

5. ถ้าต้องการดาวน์โหลดหนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : หนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้ใช้งานออนไลน์บนเว็บไซต์ SciMath.orgนอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น IPST e-Book Store บนแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

6. ถ้าต้องการดาวน์โหลดหนังสือเรียน และคู่มือครู ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน และคู่มือครู ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ เนื่องจาก สสวท. ต้องการเผยแพร่ หนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอ่าน

7. ถ้าต้องการซื้อหนังสือ และคู่มือครู ฉบับตีพิมพ์ จะหาซื้อได้จากที่ไหน อย่างไร

ตอบ : หากต้องการซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครู ของ สสวท. สามารถซื้อได้จากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.suksapanpanit.com

8. ท่านต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ SciMath.org ก่อนใช้งาน e-book หรือไม่

ตอบ : ท่านสามารถใช้งานหนังสือเรียนและคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ SciMath.org

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon