ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การสร้างแผ่นทำความร้อนขนาดเล็กจากฟิล์มหนา Ni-Cr ที่เตรียมด้วยวิธีการสปัตเตอร์

ชื่อโครงงาน

โครงงานการสร้างแผ่นทำความร้อนขนาดเล็กจากฟิล์มหนา Ni-Cr ที่เตรียมด้วยวิธีการสปัตเตอร์

ชื่อผู้ทำโครงงาน

ภูมิ ประยูรโภคราช

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.สุภาพ ชูพันธ์

สถาบันการศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับชั้น

ปริญญาตรี

หมวดวิชา

ฟิสิกส์

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

ในงานนี้แผ่นทำความร้อนขนาดเล็กถูกสร้างจากฟิล์มหนาของ Ni-Cr ที่เตรียมด้วยวิธีการสปัตเตอร์ลงบนฐานรองอะลูมินาขนาด 6 มม. x 6 มม. โดยมีเงื่อนไขการสปัตเตอร์ฟิล์มหนาของ Ni-Cr คือ ใช้เวลาสปัตเตอร์ 60 และ 90 นาที ที่ความดันก๊าซอาร์กอน 2 และ 5 มิลลิทอร์ ตามลำดับ แบบของแผ่นทำความร้อนขนาดเล็กสร้างโดยการกัดฟิล์ม Ni-Cr ด้วยเลเซอร์ Nd:YAG โดยมีขนาดความกว้างของลวดลาย / ขนาดของช่องว่าง 350 /350ไมโครเมตร, 500 / 500 ไมโครเมตร และ 1000 / 1000 ไมโครเมตร หลังจากกระบวนการกัดฟิล์มแผ่นทำความร้อนขนาดเล็กถูกทดสอบโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าต่างๆ แล้วทำการสังเกตอุณหภูมิ พบว่าแผ่นทำความร้อนขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นสามารถสร้างอุณหภูมิได้สูงกว่า 400 oC

แหล่งที่มา

สสวท.

Download ไฟล์ PDF

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations