ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 
หมึกจากสนิม
ชื่อโครงงาน หมึกจากสนิม
ชื่อผู้ทำโครงงาน เด็กหญิงสุดาพร สุมา, เด็กหญิงอัจฉรา จอมสง่าวงศ์, เด็กหญิงวิรวดี ปัญโญยิ่ง, เด็กหญิงรุจิภา บุญเสริม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายวุฒิคุณ กรรำ, นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ , นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โครงงานได้รับรางวัล -
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน ไม่ระบุ
บทคัดย่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ปากกา การใช้ปากกาหมึกซึมจะช่วยให้เป็นคนมีระเบียบในการเขียนอักษร ประหยัด น้ำหมึกที่มีขายในท้องตลาดมีราคาค่อยข้างแพง เราสามารถผลิตน้ำหมึกที่ใช้กับปากการหมึกซึม ปากกาสปีดบอนด์ หรือพู่กันขึ้นใช้เองได้ โดยใช้ผงตะไบเหล็ก 50 กรัมใบชา 20 กรัม แช่ในน้ำร้อน 200 cc. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาระเหยน้ำออกจนเหลือสารละลาย 30 cc. จะได้สารละลายน้ำหมึกที่ใช้ทดแทนหมึกในท้องตลาดได้ นอกจากใบชาแล้วยังสามารถใช้พืชชนิดอื่นแทนได้อีกเช่น เปลือกสีเสียด สีเสียดผง เปลือกผลทับทิม หมากแห้ง เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนให้สาร Tannin ซึ่งทำปฏิกิริยากับสนิมเหล็กแล้วเกิดสารละลายสีดำใช้เป็นน้ำหมึกได้
แหล่งที่มา โครงงาน วิชาการ.คอม
Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่1   

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี