บทที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน

ในบทนี้เรามาเรียนรู้กันว่า "ทศนิยม" คืออะไร พร้อมทั้งมาเรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบทศนิยมกัน

ตอนที่ 1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมตอนที่ 2 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon