ห้องหินตะกอน

 • Categories
 • ช่วงชั้น
  3(ม.1-ม.3)
 • หมวดวิชา
  วิทยาศาสตร์
 • ประเภทไฟล์
  swf
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2553
 • Hits
  อ่าน : 1470 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
  Click to subscribe
 • Voting
  Average rating

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ผู้เรียนได้สังเกตและสามารถบ่งชี้ถึงชนิดของหินตะกอนแต่ละชนิด ได้แก่ หินทราย หินปูน หินกรวดมน หินดินดาน และหินเชิร์ต

กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนสำรวจลักษณะและองค์ประกอบของตัวอย่างหินตะกอน 5 ก้อน บันทึกผลการสำรวจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหินตะกอนแต่ละชนิด จากนั้นจำแนกและจัดวางตัวอย่างหินแต่ละก้อนบนแท่นนิทรรศการให้ตรงกับชนิดของหิน โดยสาสารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเกดหินตะกอน และตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้

Play5_0Download5_1

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon