คลังข้อสอบ > ภาษาอังกฤษ > ช่วงชั้นที่ 3 (ม1-ม3)
ลำดับที่ ชื่อชุดข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จำนวนผู้ทำ ยอดชม
 1  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  50  50  6 27 1,063
 2  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  50  30  7 6 407
 3  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  50  20  9 6 333
 4  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4  50  17  12 3 342
 5  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5  50  14  10 2 345
 6  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6  50  15  11 3 300
 7  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7  50  19  15 2 306
 8  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8  50  14  12 2 320
 9  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9  50  17  10 4 360
 10  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10  50  14  9 2 292
 11  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11  50  14  10 3 314
 12  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12  50  17  12 2 340
 13  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13  50  16  11 3 337
 14  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14  50  13  10 2 323
 15  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15  50  19  12 2 332

หมวดวิชา

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี