คลังข้อสอบ > ภาษาอังกฤษ > ช่วงชั้นที่ 3 (ม1-ม3)
ลำดับที่ ชื่อชุดข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จำนวนผู้ทำ ยอดชม
 1  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  50  50  6 42 1,795
 2  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  50  35  7 10 706
 3  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  50  20  9 8 620
 4  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4  50  23  12 5 618
 5  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5  50  25  10 4 623
 6  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6  50  20  11 5 523
 7  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7  50  19  14 3 550
 8  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8  50  14  7 3 571
 9  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9  50  17  10 5 578
 10  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10  50  14  7 5 502
 11  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11  50  14  10 5 585
 12  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12  50  35  12 5 570
 13  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13  50  16  11 5 584
 14  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14  50  14  10 4 572
 15  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15  50  19  11 4 590

หมวดวิชา

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี