คลังข้อสอบ > ภาษาอังกฤษ > ช่วงชั้นที่ 3 (ม1-ม3)
ลำดับที่ ชื่อชุดข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จำนวนผู้ทำ ยอดชม
 1  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  50  50  6 53 2,066
 2  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  50  35  7 12 783
 3  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  50  48  9 12 704
 4  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4  50  23  7 7 693
 5  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5  50  25  10 5 687
 6  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6  50  20  11 6 583
 7  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7  50  19  9 4 609
 8  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8  50  14  7 4 629
 9  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9  50  17  10 6 644
 10  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10  50  14  7 6 563
 11  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11  50  14  10 6 648
 12  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12  50  35  8 6 634
 13  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13  50  16  11 6 665
 14  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14  50  14  10 5 670
 15  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15  50  19  11 5 650

หมวดวิชา

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี