คลังข้อสอบ > ภาษาอังกฤษ > ช่วงชั้นที่ 3 (ม1-ม3)
ลำดับที่ ชื่อชุดข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จำนวนผู้ทำ ยอดชม
 1  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  50  50  6 65 2,715
 2  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  50  35  7 15 1,061
 3  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  50  48  9 13 1,073
 4  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4  50  23  7 7 968
 5  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5  50  25  10 5 974
 6  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6  50  20  11 6 861
 7  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7  50  19  9 4 876
 8  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8  50  26  7 5 905
 9  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9  50  17  10 6 910
 10  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10  50  14  7 6 828
 11  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11  50  14  10 7 958
 12  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12  50  35  8 6 894
 13  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13  50  16  11 6 942
 14  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14  50  21  10 6 953
 15  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15  50  19  11 5 936

หมวดวิชา

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations