คลังข้อสอบ > ภาษาอังกฤษ > ช่วงชั้นที่ 3 (ม1-ม3)
ลำดับที่ ชื่อชุดข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จำนวนผู้ทำ ยอดชม
 1  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  50  50  6 69 4,360
 2  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  50  39  7 16 1,753
 3  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  50  48  9 13 1,998
 4  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4  50  23  7 7 1,677
 5  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5  50  25  10 5 1,695
 6  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6  50  20  11 6 1,493
 7  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7  50  19  9 4 1,501
 8  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8  50  26  7 5 1,582
 9  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9  50  17  10 6 1,523
 10  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10  50  14  7 6 1,469
 11  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11  50  14  10 7 1,739
 12  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12  50  35  8 6 1,550
 13  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13  50  16  11 6 1,583
 14  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14  50  21  10 6 1,603
 15  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15  50  19  11 5 1,657

หมวดวิชา

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations