คลังข้อสอบ > ภาษาอังกฤษ > ช่วงชั้นที่ 3 (ม1-ม3)
ลำดับที่ ชื่อชุดข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จำนวนผู้ทำ ยอดชม
 1  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  50  50  6 38 1,599
 2  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  50  30  7 9 647
 3  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  50  20  9 8 566
 4  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4  50  17  12 4 560
 5  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5  50  25  10 4 566
 6  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6  50  20  11 5 479
 7  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7  50  19  14 3 503
 8  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8  50  14  7 3 521
 9  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9  50  17  10 5 536
 10  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10  50  14  7 5 459
 11  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11  50  14  10 5 528
 12  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12  50  35  12 5 522
 13  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13  50  16  11 5 525
 14  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14  50  14  10 4 519
 15  โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15  50  19  11 4 539

หมวดวิชา

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี