การบวกและการลบเศษส่วนในชั้น ป.6

 • ช่วงชั้น
  2(ป.4-ป.6)
 • สาขาวิชา
  คณิตศาสตร์
 • ประเภทไฟล์
  flv
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พุธ, 29 กันยายน 2010
 • Hits
  15001 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (2 votes)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ในรื่องของ “การบวกและการลบเศษส่วน” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสามารถนำมาความรู้ที่ได้ มาใช้ในการเรียนการสอนได้

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทบทวนความรู้ในรื่อง “ การบวกและการลบเศษส่วน” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสามารถนำมาความรู้ที่ได้ มาใช้ในการเรียนการสอนได้

3. เพื่อให้ครูผู้สอนเรียนรู้เทคนิคหรือวิธีการการสอนที่ถูกต้อง ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations