4 - การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานจากขนาดของผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross product)

math02 วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2554 13:36

ทราบมั้ยคะว่า เราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องผลคูณเชิงเวกเตอร์ ไปใช้ในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ด้วยล่ะ

จากรูปข้างต้น จะได้ว่า 
ดังนั้น 

เนื่องจาก 

เพราะฉะนั้น  = พื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon