ไมล์ทะเล

 • ช่วงชั้น
  2(ป.4-ป.6)
  3(ม.1-ม.3)
 • สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
 • ประเภทไฟล์
  flv
 • หน่วยงาน
  migrated
 • Created
  พุธ, 02 มิถุนายน 2010
 • Hits
  8545 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)
วัตถุประสงค์
มล์ทะเลเป็นหน่วยวัดระยะทางตามเส้นรอบวงโลกนะครับ วิธีคิดง่ายๆ ก็คือ เมื่อเราแบ่งโลกเป็น2 ส่วน เราก็ได้วงกลม 360 องศาใช่มั้ยครับ แต่ละองศามีค่าเท่ากับ 60 ลิปดา และระยะ 1 ลิปดานี้ก็คือ 1 ไมล์ทะเลนั่นเองครับ แต่ถ้าจะหาว่า 1 ไมล์ทะเลมีระยะเท่ากับกี่กิโลเมตรเราก็ต้องแทนค่าด้วยสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้ก็คือ 1.852 กิโลเมตร หรือประมาณ 2 กิโลเมตรนั่นเอง
 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations