ดัชนีคืออะไร

 • ช่วงชั้น
  4(ม.4-ม.6)
 • สาขาวิชา
  คณิตศาสตร์
 • ประเภทไฟล์
  flv
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2011
 • Hits
  11140 ครั้ง
 • Created by
  Administrator
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)
วัตถุประสงค์
ดัชนีหาได้จาก ลักษณะของสิ่งที่สนใจ ต่อ ลักษณะของสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ นั่นคือ เมื่อกล่าวถึงดัชนีให้คิดง่ายๆ ว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างสิ่งหนึ่งต่อสิ่งหนึ่ง

 

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations