ดัชนีคืออะไร

 • ช่วงชั้น
  4(ม.4-ม.6)
 • สาขาวิชา
  คณิตศาสตร์
 • ประเภทไฟล์
  flv
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2011
 • Hits
  7606 ครั้ง
 • Created by
  Administrator
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)
วัตถุประสงค์
ดัชนีหาได้จาก ลักษณะของสิ่งที่สนใจ ต่อ ลักษณะของสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ นั่นคือ เมื่อกล่าวถึงดัชนีให้คิดง่ายๆ ว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างสิ่งหนึ่งต่อสิ่งหนึ่ง

 

กรูณา login ก่อน แสดงความคิดเห็น

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี