เลือกบทเรียนที่ต้องการ
เศษส่วน

เศษส่วน

เรียนเรื่องเศษส่วน แบบเห็นภาพ เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจ้าาา ^_^
Created on: อังคาร, 09 กันยายน 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
1 Member 10 Discussions 0 Wall Posts
อิเล็กตรอน (Electron)

อิเล็กตรอน (Electron)

อิเล็กตรอน เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ ไม่มีใครรู้จักส่วนประกอบหรือโครงสร้างพื้นฐานของมัน อิเล็กตรอนมีมวลที่เป็นประมาณ 1/1836 เท่าของโปรตอน โมเมนตัมเชิงมุมภายใน (สปิน) ของอิเล็กตรอนเป็นค่าครึ่งจำนวนเต็มในหน่วยของ ħ ซึ่งหมายความว่ามันเป็น เฟอร์มิออน (fermion) อิเล็กตรอนถือเป็นรุ่นแรกของตระกูลอนุภาคเลปตอน (lepton) มีปฏิสัมพันธ์กับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงแบบอ่อน มีคุณสมบัติทางกลศาสตร์ควอนตัมของทั้งคู่อนุภาคและคลื่น วิ่งอยู่รอบๆ นิวเคลียสตามระดับพลังงานของอะตอมนั้นๆ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอนุภาคตัวจิ๋วอันทรงพลังนี้
Created on: อังคาร, 09 กันยายน 2014 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
2 Members 16 Discussions 0 Wall Posts
พิซซ่า พริงเกิ้ล และความโค้งของเกาส์

พิซซ่า พริงเกิ้ล และความโค้งของเกาส์

ความหมายอย่างคร่าวๆของความโค้งของเกาส์ รวมถึงการนำไปอธิบายโครงสร้างเชิงเรขาคณิตต่างๆในธรรมชาติ
Created on: อังคาร, 09 กันยายน 2014 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
พันธะโคเวเลนต์

พันธะโคเวเลนต์

พันธะโคเวเลนต์ (อังกฤษ: Covalent bond) คือพันธะเคมี ภายในโมเลกุลลักษณะหนึ่ง พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอะตอมสองอะตอมใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนหนึ่งคู่หรือมากกว่าร่วมกัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดที่รวมอะตอมเป็นโมเลกุลขึ้น อะตอมมักสร้างพันธะโคเวเลนต์เพื่อเติมวงโคจรอิเล็กตรอนรอบนอกสุดให้เต็ม ดังนั้น อะตอมที่สร้างพันธะโคเวเลนต์จึงมักมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่มาก เช่น ธาตุหมู่ VI และหมู่ VII เป็นต้น พันธะโคเวเลนต์แข็งแรงกว่าพันธะไฮโดรเจนและมีความแข็งแรงพอ ๆ กับพันธะไอออนิก
Created on: อาทิตย์, 07 กันยายน 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
3 Members 14 Discussions 0 Wall Posts
ระบบต่างๆของร่างกาย

ระบบต่างๆของร่างกาย

ระบบต่างๆของร่างกายควบคุมการทำงานให้กับร่างกายเพื่อให้เกิดการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
Created on: ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 14 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ปฎิกิริยานิวเคลียร์ คือ กระบวนการที่นิวเคลียสเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือระดับพลังงาน ในทุกสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ ผลบวกของเลขอะตอมทั้งก่อนและหลังปฏิกิริยาจะต้องเท่ากัน ซึ่ง แสดงว่าประจุไฟฟ้ารวมมีค่าคงตัว และผลบวกของเลขมวลก่อนและหลังปฏิกิริยาก็จะต้องเท่ากัน ด้วย ซึ่งแสดงว่า จำนวนนิวคลียสรวมก่อนและหลังปฏิกิริยาจะต้องคงตัว
Created on: ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
ความรู้เกี่ยวกับ

ความรู้เกี่ยวกับ "ของไหล" (Fluid)

ของเหลวเป็นสถานะของสสาร มีปริมาตรคงตัวและมีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ ส่วนก๊าซเป็นสถานะหนึ่งของสสาร มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ ทั้งของเหลวและก๊าซสามารถไหลจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ จึงเรียนกของเหลวและก๊าซว่า ของไหล (Fluid)
Created on: พุธ, 27 สิงหาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์อะตอม

“อะตอม” เป็นคำซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่เล็กที่สุด ซึ่งนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่ชื่อ ลูซิพปุส และดิโมคริตุส ใช้สำหรับเรียกหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร ที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก
Created on: พุธ, 27 สิงหาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ

การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ

ในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบ เช่นการเคลื่อนที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของคนเดิน นกบิน รถยนต์แล่น และใบไม้ร่วง เป็นต้น เมื่อ พิจารณาการเคลื่อนที่เหล่านั้นแล้ว จะพบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะซับซ้อน เช่น มีเส้นทางการ เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นโค้งวกวน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจการเคลื่อนที่เราจะเริ่มศึกษาจากการ เคลื่อนที่เฉพาะในแนวเส้นตรงก่อน แล้วจึงจะขยายความเข้าใจ กับการเคลื่อนที่ในสองและสามมิติ หรือในลักษณะที่ซับซ้อนในลำดับต่อไป
Created on: พุธ, 27 สิงหาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
เคมีอาหาร (food chemistry)

เคมีอาหาร (food chemistry)

เคมีอาหาร (food chemistry) เป็นวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science) ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ลิพิด การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการเก็บรักษา รวมทั้งบทบาทของสารเคมีในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Created on: อังคาร, 26 สิงหาคม 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 6 Discussions 0 Wall Posts
แร่รัตนชาติ

แร่รัตนชาติ

รัตนชาติ คือ แร่หรือหินหรืออินทรียวัตถุธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ
Created on: พุธ, 13 สิงหาคม 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
วิทยาการรหัสลับ (Cryptography)

วิทยาการรหัสลับ (Cryptography)

ในบทนี้จะพูดถึงการใช้คณิตศาสตร์ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความ
Created on: ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
กัมมันตรังสี

กัมมันตรังสี

กัมมันตรังสี
Created on: พุธ, 06 สิงหาคม 2014 คุณครู :Pai Timasart
3 Members 8 Discussions 0 Wall Posts
สารประกอบไอออนิก

สารประกอบไอออนิก

พันธะไอออนิก คือ พันธะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนบวก(cation) และไอออนลบ(anion) อันเนื่องมาจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จากโลหะให้แก่อโลหะ โดยทั่วไปแล้วพันธะไอออนิกเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะและอโลหะ ทั้งนี้เนื่องจากว่าโลหะมีค่าพลังงานไอออไนเซชัน(ionization energy)ต่ำ แต่อโลหะมีค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน(electron affinity)สูง ดังนั้นโลหะจึงมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอน และอโลหะมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอน
Created on: พุธ, 06 สิงหาคม 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่สัมพันธ์ด้วยกัน
Created on: อาทิตย์, 03 สิงหาคม 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
รู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์

รู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ พลังงานที่มนุษย์ใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานจลน์ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ เช่น อากาศและน้ำ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ พลังงานความร้อน และแสงสว่าง ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี มีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของธาตุ หรือสารประกอบ
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
3 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
เลเซอร์

เลเซอร์

เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลัง และมีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวาง
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
เสียงและมนุษย์

เสียงและมนุษย์

เสียงเป็นส่วนประกอบร่วมในชีวิตประจำวันของเรา แต่เราไม่ค่อยจะเข้าใจหน้าที่ของมันมากนัก เสียงดนตรี ทำให้เรารู้สึกสนุกสนาน เสียงนกร้อง ทำให้เราเพลิดเพลิน เสียงใช้เป็นเครื่องสื่อสารคำพูดระหว่างครอบครัว และเพื่อนฝูง เสียงปลุกและเตือนเรา เช่น เสียงกริ่งโทรศัพท์ เสียงเคาะประตู หรือเสียงรถดับเพลิง เสียงเป็นเครื่องประเมินคุณภาพ เช่น เสียงเคาะของเครื่องรถยนต์ เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดของล้อ หรือเสียงหัวใจดังฟู่ๆ เป็นต้น
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
การเคลื่อนที่แบบคลื่น

การเคลื่อนที่แบบคลื่น

คนเราส่วนมากมีประสบการณ์เกี่ยวกับคลื่นมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก เช่น เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำ ก้อนหินลงไปรบกวนน้ำ ทำให้เกิดเป็นระลอกคลื่นเคลื่อนที่ออกไป และในที่สุดก็ถึงขอบสระ
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
การวัดและหน่วยวัด

การวัดและหน่วยวัด

ขั้นตอนหนึ่งของการที่จะได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการบันทึก การทดลอง โดยทารบันทึกและการทดลองจะให้ผลที่เที่ยงแท้ แม่นยำ ต้องอาศัย การวัด นอกจากนี้แล้วการวัดยังกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนลาโลกไป
Created on: พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 คุณครู :ไผ่ ทิมาศาสตร์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations