เลือกบทเรียนที่ต้องการ
การจำแนกคลื่น

การจำแนกคลื่น

คลื่นคืออะไร เราจะสามารถจำแนกคลื่นได้อย่างไร . . .
Created on: ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2014 คุณครู :Pai Timasart
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
นิเวศวิทยา

นิเวศวิทยา

นิเวศวิทยาคือความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งอนินทรีย์ และอินทรีย์
Created on: พุธ, 30 เมษายน 2014 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
2 Members 9 Discussions 0 Wall Posts
คลื่นเสียง

คลื่นเสียง

ชีวิตประจำวันเราจะได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา การได้ยินเสียงของเราเกิดจากหูได้รับพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงผ่านโมเลกุลของอากาศ ลักษณะการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของอากาศจะอยู่ในรูปของคลื่นตามยาว มีผลทำให้ความดันของอากาศบริเวณที่มีการถ่ายทอดพลังงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากความดันปกติ บริเวณที่มีความดันมากกว่าปกติเราเรียกว่า ส่วนอัด ส่วนบริเวณที่มีความดันน้อยกว่าปกติเราเรียกว่า ส่วนขยาย
Created on: ศุกร์, 25 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
1 Member 4 Discussions 0 Wall Posts
คลื่นกล

คลื่นกล

คลื่นกลเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ สิ่งที่คลื่นนำไปด้วยพร้อมกับการเคลื่นที่คือพลังงาน พลังงานเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆ จะมีปริมาณต่างๆกันไปในแต่ละกรณี เช่น พลังงานของคลื่นในทะเลขณะที่พายุจะมีค่ามากกว่าพลังงานที่เกิดจากคลื่นเสียงที่เราตะโกนออกไป
Created on: พุธ, 23 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 3 Discussions 0 Wall Posts
แสงและเลนส์

แสงและเลนส์

เลนส์เป็นอุปกรณ์ที่โปร่งใสมีผิวโค้งสองด้านมักจะทำจากแก้วหรือพลาสติกที่ใช้การหักเหของแสงในรูปแบบภาพของวัตถุ กระจกที่มีพื้นผิวโค้งที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนรังสีเพื่อสร้างรูปแบบภาพ ระบบการทำงานของเลนส์หรือกระจกสร้างรูปแบบภาพโดยการรวบรวมรังสีจากวัตถุแล้วทำให้พวกเขามาบรรจบกันหรือกระจายแสงออก ตำแหน่งที่รังสีมาบรรจบกันหรือกระจายแสงจะสร้างภาพ ภาพจริงจะเกิดขึ้นเมื่อรังสีของแสงมาบรรจบกันที่จุดรวม ส่วนภาพเสมือนจะเกิดขึ้นที่จุดตัดของแสงโดยเสมือนเมื่อรังสีของแสงไม่ได้ตัดกันโดยตรง
Created on: จันทร์, 21 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
แสงและกระจก

แสงและกระจก

เลนส์เป็นอุปกรณ์ที่โปร่งใสมีผิวโค้งสองด้านมักจะทำจากแก้วหรือพลาสติกที่ใช้การหักเหของแสงในรูปแบบภาพของวัตถุ กระจกที่มีพื้นผิวโค้งที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนรังสีเพื่อสร้างรูปแบบภาพ ระบบการทำงานของเลนส์หรือกระจกสร้างรูปแบบภาพโดยการรวบรวมรังสีจากวัตถุแล้วทำให้พวกเขามาบรรจบกันหรือกระจายแสงออก ตำแหน่งที่รังสีมาบรรจบกันหรือกระจายแสงจะสร้างภาพ ภาพจริงจะเกิดขึ้นเมื่อรังสีของแสงมาบรรจบกันที่จุดรวม ส่วนภาพเสมือนจะเกิดขึ้นที่จุดตัดของแสงโดยเสมือนเมื่อรังสีของแสงไม่ได้ตัดกันโดยตรง
Created on: อาทิตย์, 13 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
3 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
โครงสร้างพืช (plant structure)

โครงสร้างพืช (plant structure)

โครงสร้างพืชมีการปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับธรรมชาติ มาเรียนรู้กันครับ
Created on: จันทร์, 07 เมษายน 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน ทดสอบ
Created on: เสาร์, 05 เมษายน 2014 คุณครู :ไผ่ ทิมาศาสตร์
3 Members 0 Discussions 0 Wall Posts
การละลาย (Solubility)

การละลาย (Solubility)

การละลาย (Solubility) คือ การที่อนุภาคของสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแทรกรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
Created on: พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน นี่มันคือหน่วยอะไรกันนะ?!!?

วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน นี่มันคือหน่วยอะไรกันนะ?!!?

หลายครั้งที่หน่วยวัดคุ้นหู กลายเป็นความงุนงงว่ามันคืออะไรกันแน่ ฟังดูคำง่ายๆ เหมือนจะเข้าใจแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้จักมันเลย บทเรียนนี้จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับหน่วยชั่งตวงวัดแบบต่างๆ ที่พบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและการใช้งานคำเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะ :)
Created on: พุธ, 02 เมษายน 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
1 Member 4 Discussions 0 Wall Posts
พันธะเคมีหลักสูตร สอวน.

พันธะเคมีหลักสูตร สอวน.

พันธะเคมี ( อังกฤษ : Chemical Bond) คือ แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมเพื่อเกิดเป็นกลุ่มที่เสถียรและเป็นอิสระในระดับโมเลกุล ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของพันธะเคมีในโมเลกุลคือจะปรากฏในบริเวณระหว่างนิวเคลียสของอะตอม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ พันธะไอออนิก หรือพันธะโลหะ ได้ อนึ่ง การศึกษาเรื่องพันธะเคมีทำให้สามารถเข้าใจและทำนายสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารได้
Created on: อังคาร, 01 เมษายน 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
4 Members 6 Discussions 0 Wall Posts
จัตุรัสกล (Magic Square)

จัตุรัสกล (Magic Square)

สำหรับบทเรียนนี้เราจะออกนอกตำราเรียน ไปรู้จักกับจัตุรัสกล ซึ่งน่าจะเป็นเกมคณิตศาสตร์ที่ทุกคนเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้ว
Created on: อังคาร, 01 เมษายน 2014 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
3 Members 10 Discussions 0 Wall Posts
พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า

พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า

มาค้นหา พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า กันเถอะ
Created on: จันทร์, 31 มีนาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์

ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์

เทอร์โมไดนามิกส์เป็นแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางด้าน พลังงาน, ความร้อน, งาน, รวมไปทั้งกลไกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งการเข้าใจในเนื้อหาของวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ จะช่วยให้เราสามารถอธิบายหรือแม้แต่ทำนาย การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสถานะของสาร, การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งบางครั้งตัวเราเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เรากำลังใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์มาอธิบาย
Created on: อาทิตย์, 30 มีนาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
3 Members 3 Discussions 0 Wall Posts
สนามไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

สนามไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin, 1706-1790) พบว่าการขัดสีวัตถุด้วยผ้าขนสัตว์ ทําให้เกิดประจุบนวัตถุ
Created on: อังคาร, 18 มีนาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
กฎของฟาราเดย์

กฎของฟาราเดย์

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำภายในวงปิด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ สนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ ที่ล้อมรอบด้วยวงปิด
Created on: จันทร์, 17 มีนาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 3 Discussions 0 Wall Posts
สมบัติตามตารางธาตุ

สมบัติตามตารางธาตุ

ตารางธาตุ (Periodic table) คือ ตารางที่ใช้แสดงรายชื่อธาตุเคมี คิดค้นขึ้นโดยนักเคมีชาวรัสเซีย ดมีตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev) ในปี พ.ศ. 2412[1] จากการสังเกตว่า เมื่อนำธาตุที่รู้จักมาวางเรียงตามลำดับเลขอะตอม จะพบว่าคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างคล้ายกัน สามารถจำแนกเป็นกลุ่มๆ ได้ ทำให้เกิดรูปแบบตารางธาตุ และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นอย่างที่เห็น ตารางธาตุเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วย และเขายังได้เกียรตินำชื่อของเขามาเป็นชื่อธาตุ เมนดีลีเวียม อีกด้วย
Created on: พุธ, 05 มีนาคม 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
4 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
ฮอร์โมนคือ (Hormone)

ฮอร์โมนคือ (Hormone)

คิดว่าน้องๆหลายคนคงได้ดูเรื่องฮอร์โมนเเล้วคงสัยสงกันบ้างว่าฮอร์โมนคืออะไรเราจะมาเจาะลึกกันครับ
Created on: พุธ, 05 มีนาคม 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ฝากเงิน-กู้เงินกับธนาคาร

วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ฝากเงิน-กู้เงินกับธนาคาร

ชีวิตเราเต็มไปด้วยตัวเลข ใครบอกว่าเรียนเลขไปไม่เห็นได้ใช้เห็นทีจะต้องคิดใหม่เมื่ออ่านบทความนี้จบ :) ในตอนนี้จะชวนน้องๆ ไปดูการรับฝากหรือให้กู้เงินของธนาคาร ซึ่งวันหนึ่งเราอาจจะต้องใช้บริการเหล่านี้ เงินที่ฝากกับธนาคารงอกเงยเพิ่มขึ้นได้อย่างไร คำนวณดอกเบี้ยทำได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่เลยค่ะ
Created on: จันทร์, 03 มีนาคม 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
1 Member 2 Discussions 0 Wall Posts
วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ปักป้ายขายที่ดิน

วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ปักป้ายขายที่ดิน

น้องๆ เคยนั่งรถผ่านที่ดินว่าง แล้วเห็นป้ายประกาศปักอยู่หน้าที่ดินนั้นบ้างไหมคะ อย่างเช่น "ขายที่ดินแปลงนี้ 3-10-7 โทร 0XX-YYYWWWW" ตัวเลขสามตัวนี่คืออะไร มันบอกอะไรให้เราทราบบ้าง หัวข้อนี้เราจะไขปริศนาตัวเลขสามตัวนี้ให้น้องๆ ทราบกันค่ะ :)
Created on: จันทร์, 03 มีนาคม 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations