เลือกบทเรียนที่ต้องการ
แร่รัตนชาติ

แร่รัตนชาติ

รัตนชาติ คือ แร่หรือหินหรืออินทรียวัตถุธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ
Created on: พุธ, 13 สิงหาคม 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
วิทยาการรหัสลับ (Cryptography)

วิทยาการรหัสลับ (Cryptography)

ในบทนี้จะพูดถึงการใช้คณิตศาสตร์ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความ
Created on: ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
กัมมันตรังสี

กัมมันตรังสี

กัมมันตรังสี
Created on: พุธ, 06 สิงหาคม 2014 คุณครู :Pai Timasart
3 Members 8 Discussions 0 Wall Posts
สารประกอบไอออนิก

สารประกอบไอออนิก

พันธะไอออนิก คือ พันธะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนบวก(cation) และไอออนลบ(anion) อันเนื่องมาจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จากโลหะให้แก่อโลหะ โดยทั่วไปแล้วพันธะไอออนิกเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะและอโลหะ ทั้งนี้เนื่องจากว่าโลหะมีค่าพลังงานไอออไนเซชัน(ionization energy)ต่ำ แต่อโลหะมีค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน(electron affinity)สูง ดังนั้นโลหะจึงมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอน และอโลหะมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอน
Created on: พุธ, 06 สิงหาคม 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่สัมพันธ์ด้วยกัน
Created on: อาทิตย์, 03 สิงหาคม 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
รู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์

รู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ พลังงานที่มนุษย์ใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานจลน์ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ เช่น อากาศและน้ำ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ พลังงานความร้อน และแสงสว่าง ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี มีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของธาตุ หรือสารประกอบ
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
3 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
เลเซอร์

เลเซอร์

เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลัง และมีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวาง
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
เสียงและมนุษย์

เสียงและมนุษย์

เสียงเป็นส่วนประกอบร่วมในชีวิตประจำวันของเรา แต่เราไม่ค่อยจะเข้าใจหน้าที่ของมันมากนัก เสียงดนตรี ทำให้เรารู้สึกสนุกสนาน เสียงนกร้อง ทำให้เราเพลิดเพลิน เสียงใช้เป็นเครื่องสื่อสารคำพูดระหว่างครอบครัว และเพื่อนฝูง เสียงปลุกและเตือนเรา เช่น เสียงกริ่งโทรศัพท์ เสียงเคาะประตู หรือเสียงรถดับเพลิง เสียงเป็นเครื่องประเมินคุณภาพ เช่น เสียงเคาะของเครื่องรถยนต์ เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดของล้อ หรือเสียงหัวใจดังฟู่ๆ เป็นต้น
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
การเคลื่อนที่แบบคลื่น

การเคลื่อนที่แบบคลื่น

คนเราส่วนมากมีประสบการณ์เกี่ยวกับคลื่นมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก เช่น เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำ ก้อนหินลงไปรบกวนน้ำ ทำให้เกิดเป็นระลอกคลื่นเคลื่อนที่ออกไป และในที่สุดก็ถึงขอบสระ
Created on: พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
การวัดและหน่วยวัด

การวัดและหน่วยวัด

ขั้นตอนหนึ่งของการที่จะได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการบันทึก การทดลอง โดยทารบันทึกและการทดลองจะให้ผลที่เที่ยงแท้ แม่นยำ ต้องอาศัย การวัด นอกจากนี้แล้วการวัดยังกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนลาโลกไป
Created on: พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 คุณครู :ไผ่ ทิมาศาสตร์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ตัวเลขแปลกประหลาด

วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ตัวเลขแปลกประหลาด

ตัวเลขแปลกประหลาด
Created on: อังคาร, 08 กรกฏาคม 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
1 Member 5 Discussions 0 Wall Posts
การกัดกร่อนและการป้องกัน

การกัดกร่อนและการป้องกัน

การกัดกร่อน (corrosion) หมายถึงภาวะซึ่งวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้ให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุนั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำการทำงานหรือวัตถุประสงค์การใช้งานลดลง
Created on: จันทร์, 07 กรกฏาคม 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
เส้นแรงไฟฟ้า

เส้นแรงไฟฟ้า

เส้นแรงไฟฟ้า
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
ไฟฟ้ามาจากไหน

ไฟฟ้ามาจากไหน

ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หลายวิธี -เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า -เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า -เกิดจากการเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)หรือ โฟโตเซลล์(Photo Cell) เกิดจากปฎิกิริยาเคมี เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เซลล์แห้งและเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น -เกิดจากการเหนี่ยวนำของอำนาจแม่เหล็กโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้แก่ ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
การเรียนรู้สภาพยืดหยุ่น

การเรียนรู้สภาพยืดหยุ่น

สมบัติของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงกระทำ และจะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำต่อวัตถุนั้น ตัวอย่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น เช่น ฟองน้ำ สมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ มีประโยชน์ในงานทางช่างและทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง เช่น ในการเลือกวัสดุเพื่อใช้เป็นโครงสร้างอาคารสะพาน หรือชิ้นส่วนของเครื่องกล วิศวกรหรือผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับงาน วัสดุหลายชนิดมีทั้งสภาพยืดหยุ่นและสภาพพลาสติกในตัวเอง โดยมีสภาพยืดหยุ่นเมื่อแรงกระทำน้อย ๆ และมีสภาพพลาสติกเมื่อมีแรงกระทำมาก ๆ
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
พลังงาน

พลังงาน

ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้ หรือ อังกฤษ: Energy เป็นกำลังงานที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือระยะทางหนึ่ง มีค่าเป็น จูล หรือ Joule ในทางฟิสิกส์ พลังงานเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเชิงปริมาณพื้นฐานที่อธิบายระบบทางกายภาพหรือสถานะของวัตถุ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูป (แปลงรูป)ได้หลายรูปแบบที่แต่ละแบบอาจจะชัดเจนและสามารถวัดได้ในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน กฎของการอนุรักษ์พลังงานระบุว่า พลังงาน(ทั้งหมด)ของระบบสามารถเพิ่มหรือลดได้โดยการถ่ายโอนเข้าหรือออกจากระบบเท่านั้น พลังงานทั้งหมดของระบบใดๆสามารถคำนวณได้โดยการรวมกันอย่างง่ายๆ เมื่อมันประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายหรือมีหลายรูปแบบของพลังงานที่แตกต่างกัน รูปแบบของพลังงานทั่วไปประกอบด้วยพลังงานจลน์ของวัตถุเคลื่อนที่, พลังงานที่แผ่รังสีออกมาโดยแสงและการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ และประเภทต่างๆของพลังงานศักย์ เช่นแรงโน้มถ่วงและความยืดหยุ่น ประเภททั่วไปของการถ่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงพลังงานประกอบด้วยกระบวนการ เช่นการให้ความร้อนกับวัสดุ, การปฏิบัติงานทางกลไกบนวัตถุ, การสร้างหรือการใช้พลังงานไฟฟ้า และปฏิกิริยาทางเคมีจำนวนมาก
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

พฤติกรรมของสัตว์เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมโดยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน(gene)จะควบคุมระดับการเจริญเติบของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์
Created on: อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
1 Member 4 Discussions 0 Wall Posts
อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particles)

อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particles)

สสารประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด เรียกว่า อะตอม สสารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในอะตอม ซึ่งประกอบด้วยอนุภาค 3 ชนิด ได้แก่ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ปัจจุบันได้มีการทดลองและค้นพบอนุภาคมูลฐานที่เล็กกว่าอนุภาคทั้งสาม และแสดงสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติและชนิดของอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ ที่นักฟิสิกส์ได้จำแนกและจัดกลุ่มไว้...
Created on: อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
2 Members 20 Discussions 0 Wall Posts
เซลล์ไฟฟ้าเคมี

เซลล์ไฟฟ้าเคมี

เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical view) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางเคมีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเป็นเคมี
Created on: จันทร์, 09 มิถุนายน 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ตรรกยะและอตรรกยะ (Rational and Irrational Number)

ตรรกยะและอตรรกยะ (Rational and Irrational Number)

สมบัติของจำนวนตรรกะและอตรรกยะ การพิสูจน์จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
Created on: อาทิตย์, 08 มิถุนายน 2014 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
2 Members 6 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations