เลือกบทเรียนที่ต้องการ
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนรถไฟเหาะตีลังกา

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนรถไฟเหาะตีลังกา

เชื่อหรือไม่ว่าฟิสิกส์ อยู่รอบตัวเรา!
Created on: จันทร์, 02 มิถุนายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
1 Member 2 Discussions 0 Wall Posts
วิทยาศาสตร์เเละชีววิทยา

วิทยาศาสตร์เเละชีววิทยา

วิทยาศาสตร์เเละชีววิทยา
Created on: อาทิตย์, 01 มิถุนายน 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 8 Discussions 0 Wall Posts
ความร้อน (heat)

ความร้อน (heat)

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อน การถ่ายเทความร้อน สมบัติของแก๊ส ซึ่งแตกต่างจากของแข็งและของเหลว
Created on: ศุกร์, 30 พฤษภาคม 2014 คุณครู :ไผ่ ทิมาศาสตร์
1 Member 5 Discussions 0 Wall Posts
อะตอมและตารางธาตุ

อะตอมและตารางธาตุ

สสารทั้งหลายประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุด จะไม่สามารถมองเห็นได้และจะไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงกว่านั้นได้อีก แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการทดลอง เพื่อพิสูจน์และสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว
Created on: เสาร์, 17 พฤษภาคม 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
3 Members 14 Discussions 0 Wall Posts
แรงพื้นฐานในธรรมชาติ (Fundamental of Force)

แรงพื้นฐานในธรรมชาติ (Fundamental of Force)

ในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งเป็นผลมาจากแรง และในธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งที่ท้าทายในการทำความเข้าใจในธรรมชาติของแรงพื้นฐานอันได้แก่ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนและแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม เรามาเรียนรู้ร่วมกันครับ
Created on: พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2014 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
1 Member 10 Discussions 0 Wall Posts
การชุบโลหะ

การชุบโลหะ

เป็นการตกแต่งและปรับปรุงผิวโลหะให้มีความแข็ง ป้องกันการสึกกร่อน การเสียดสี ความร้อน เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางอื่น ๆ
Created on: พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
Hydrocarbon

Hydrocarbon

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและธาตุไอโดรเจน
Created on: จันทร์, 05 พฤษภาคม 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
1 Member 13 Discussions 0 Wall Posts
คณิต is fun! [โหมด Go inter รับ AEC]

คณิต is fun! [โหมด Go inter รับ AEC]

แม้คณิตศาสตร์ไม่ได้ถือกำเนิดแบบจริงจังจากแถบบ้านเรา แต่ในทุกวันนี้เราก็ต้องร่ำเรียนมันผ่านภาษาที่เราคุ้นเคยคือภาษาไทย ไม่เพียงแต่เด็กไทยเท่านั้นที่ต้องเรียนเลขนะคะ เด็กฝรั่งก็ต้องเรียนด้วยเหมือนกัน แล้วการบวกลบคูณหาร สูตร สมการต่างๆ เด็กฝรั่งเขาอ่านภาษาคณิตแบบอังกฤษยังไงบ้างน๊า เคยสงสัยไหมคะ ;-)
Created on: จันทร์, 05 พฤษภาคม 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
1 Member 14 Discussions 0 Wall Posts
การจำแนกคลื่น

การจำแนกคลื่น

คลื่นคืออะไร เราจะสามารถจำแนกคลื่นได้อย่างไร . . .
Created on: ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2014 คุณครู :Pai Timasart
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
นิเวศวิทยา

นิเวศวิทยา

นิเวศวิทยาคือความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งอนินทรีย์ และอินทรีย์
Created on: พุธ, 30 เมษายน 2014 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
2 Members 9 Discussions 0 Wall Posts
คลื่นเสียง

คลื่นเสียง

ชีวิตประจำวันเราจะได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา การได้ยินเสียงของเราเกิดจากหูได้รับพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงผ่านโมเลกุลของอากาศ ลักษณะการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของอากาศจะอยู่ในรูปของคลื่นตามยาว มีผลทำให้ความดันของอากาศบริเวณที่มีการถ่ายทอดพลังงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากความดันปกติ บริเวณที่มีความดันมากกว่าปกติเราเรียกว่า ส่วนอัด ส่วนบริเวณที่มีความดันน้อยกว่าปกติเราเรียกว่า ส่วนขยาย
Created on: ศุกร์, 25 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
1 Member 4 Discussions 0 Wall Posts
คลื่นกล

คลื่นกล

คลื่นกลเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ สิ่งที่คลื่นนำไปด้วยพร้อมกับการเคลื่นที่คือพลังงาน พลังงานเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆ จะมีปริมาณต่างๆกันไปในแต่ละกรณี เช่น พลังงานของคลื่นในทะเลขณะที่พายุจะมีค่ามากกว่าพลังงานที่เกิดจากคลื่นเสียงที่เราตะโกนออกไป
Created on: พุธ, 23 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 3 Discussions 0 Wall Posts
แสงและเลนส์

แสงและเลนส์

เลนส์เป็นอุปกรณ์ที่โปร่งใสมีผิวโค้งสองด้านมักจะทำจากแก้วหรือพลาสติกที่ใช้การหักเหของแสงในรูปแบบภาพของวัตถุ กระจกที่มีพื้นผิวโค้งที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนรังสีเพื่อสร้างรูปแบบภาพ ระบบการทำงานของเลนส์หรือกระจกสร้างรูปแบบภาพโดยการรวบรวมรังสีจากวัตถุแล้วทำให้พวกเขามาบรรจบกันหรือกระจายแสงออก ตำแหน่งที่รังสีมาบรรจบกันหรือกระจายแสงจะสร้างภาพ ภาพจริงจะเกิดขึ้นเมื่อรังสีของแสงมาบรรจบกันที่จุดรวม ส่วนภาพเสมือนจะเกิดขึ้นที่จุดตัดของแสงโดยเสมือนเมื่อรังสีของแสงไม่ได้ตัดกันโดยตรง
Created on: จันทร์, 21 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
แสงและกระจก

แสงและกระจก

เลนส์เป็นอุปกรณ์ที่โปร่งใสมีผิวโค้งสองด้านมักจะทำจากแก้วหรือพลาสติกที่ใช้การหักเหของแสงในรูปแบบภาพของวัตถุ กระจกที่มีพื้นผิวโค้งที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนรังสีเพื่อสร้างรูปแบบภาพ ระบบการทำงานของเลนส์หรือกระจกสร้างรูปแบบภาพโดยการรวบรวมรังสีจากวัตถุแล้วทำให้พวกเขามาบรรจบกันหรือกระจายแสงออก ตำแหน่งที่รังสีมาบรรจบกันหรือกระจายแสงจะสร้างภาพ ภาพจริงจะเกิดขึ้นเมื่อรังสีของแสงมาบรรจบกันที่จุดรวม ส่วนภาพเสมือนจะเกิดขึ้นที่จุดตัดของแสงโดยเสมือนเมื่อรังสีของแสงไม่ได้ตัดกันโดยตรง
Created on: อาทิตย์, 13 เมษายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
3 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
โครงสร้างพืช (plant structure)

โครงสร้างพืช (plant structure)

โครงสร้างพืชมีการปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับธรรมชาติ มาเรียนรู้กันครับ
Created on: จันทร์, 07 เมษายน 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน ทดสอบ
Created on: เสาร์, 05 เมษายน 2014 คุณครู :ไผ่ ทิมาศาสตร์
3 Members 0 Discussions 0 Wall Posts
การละลาย (Solubility)

การละลาย (Solubility)

การละลาย (Solubility) คือ การที่อนุภาคของสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแทรกรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
Created on: พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน นี่มันคือหน่วยอะไรกันนะ?!!?

วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน นี่มันคือหน่วยอะไรกันนะ?!!?

หลายครั้งที่หน่วยวัดคุ้นหู กลายเป็นความงุนงงว่ามันคืออะไรกันแน่ ฟังดูคำง่ายๆ เหมือนจะเข้าใจแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้จักมันเลย บทเรียนนี้จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับหน่วยชั่งตวงวัดแบบต่างๆ ที่พบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและการใช้งานคำเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะ :)
Created on: พุธ, 02 เมษายน 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
1 Member 4 Discussions 0 Wall Posts
พันธะเคมีหลักสูตร สอวน.

พันธะเคมีหลักสูตร สอวน.

พันธะเคมี ( อังกฤษ : Chemical Bond) คือ แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมเพื่อเกิดเป็นกลุ่มที่เสถียรและเป็นอิสระในระดับโมเลกุล ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของพันธะเคมีในโมเลกุลคือจะปรากฏในบริเวณระหว่างนิวเคลียสของอะตอม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ พันธะไอออนิก หรือพันธะโลหะ ได้ อนึ่ง การศึกษาเรื่องพันธะเคมีทำให้สามารถเข้าใจและทำนายสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารได้
Created on: อังคาร, 01 เมษายน 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
4 Members 6 Discussions 0 Wall Posts
จัตุรัสกล (Magic Square)

จัตุรัสกล (Magic Square)

สำหรับบทเรียนนี้เราจะออกนอกตำราเรียน ไปรู้จักกับจัตุรัสกล ซึ่งน่าจะเป็นเกมคณิตศาสตร์ที่ทุกคนเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้ว
Created on: อังคาร, 01 เมษายน 2014 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
3 Members 10 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations