เลือกบทเรียนที่ต้องการ
กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้นเป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์ที่สำคัญแขนงหนึ่ง โดยส่วนมากนำไปใชประยุกต์ในเชิงเศษฐศาสตร์เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Created on: อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012 คุณครู :พิทยุทธ วงศ์จันทร์
5 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ซ่อมพื้น (รวมฮิตคณิตฯ ม.ต้น)

ซ่อมพื้น (รวมฮิตคณิตฯ ม.ต้น)

ใครมีอาการยิ่งเรียนยิ่งเลอะ ยิ่งเรียนเยอะยิ่งลืมบ้างค๊า ^^' มาเร็วม๊าา มาซ่อมพื้นฐานกันก่อนอย่าท้อแท้ใจไป อยากทบทวนเรื่องไหนลองหาดู ห้องเรียนนี้ช่วยได้จ้า ^_^
Created on: อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
4 Members 69 Discussions 0 Wall Posts
สภาพสมดุล (Equilibrium)

สภาพสมดุล (Equilibrium)

สภาพสมดุล (Equilibrium) คือ สมดุลที่เกิดขึ้นในขณะที่ วัตถุอยู่ในสภาพนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ โดยธรรมชาติแล้ววัตถุแต่ละชนิดจะพยายามเข้าสู่สภาพสมดุล ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสมดุลของวัตถุ 2 ชนิด ได้แก่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่ และสมดุลต่อการหมุน
Created on: พุธ, 25 เมษายน 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
3 Members 10 Discussions 0 Wall Posts
เคมีกับเซรามิกส์

เคมีกับเซรามิกส์

เซรามิกส์ (Ceramics) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอนินทรีย์สาร จำพวกอโลหะซึ่ง ได้แก่ แร่ธาตุดิน หินต่างๆโดยนำมาบดย่อยแล้วผสมน้ำ และนำไปขึ้นรูปตามวิธีการต่างๆ ผึ่งแห้งแล้วนำไปผ่านขบวนการ ให้ความร้อนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ ตามที่ต้องการ
Created on: อังคาร, 24 เมษายน 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
5 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (Plant form and function)

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (Plant form and function)

พืชประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกัน แต่ทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป อาจทำให้พืชนั้นผิดปกติหรือตายได้ และยังมีปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
Created on: อาทิตย์, 08 เมษายน 2012 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
7 Members 17 Discussions 0 Wall Posts
เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับชนิด สมบัติ การสังเคราะห์ และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์
Created on: เสาร์, 07 เมษายน 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
4 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
แสงกับทัศนอุปกรณ์

แสงกับทัศนอุปกรณ์

การศึกษาคุณสมบัติของแสงเกี่ยวกับการสะท้อน การหักเหของแสง นำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น กล้องถ่ายรูป ใช้หลักการของแสงหักเหผ่านเลนส์ ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของแสงด้านการสะท้อนแสง การหักเหของแสง การเกิดรุ้ง และอุปกรณ์เกี่ยวกับแสง...
Created on: ศุกร์, 06 เมษายน 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
4 Members 10 Discussions 0 Wall Posts
ระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology)

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology)

ร่างกายของเรามีกลไกในการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไร ทำไมเราจึงเเข้งเเรง หรือทำไมเราถึงอ่อนเเอต่อเชื้อโรค ทำไมบางคนถึงติดเชื้อโรค มาเรียนรู้กันตั้งเเต่พื้นฐานเลยครับ
Created on: เสาร์, 31 มีนาคม 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
5 Members 2 Discussions 1 Wall Post
สมดุลเคมี

สมดุลเคมี

สมดุล คือ สภาวะที่เราสังเกตไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อปฏิกิริยาเคมีเข้าสู่ สภาวะสมดุล ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์จะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา เราจะสังเกตไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบ แต่ ในระดับโมเลกุล ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา -โมเลกุลของสารตั้งต้น ยังทำปฏิกิริยาเกิดเป็นโมเลกุลผลิตของภัณฑ์ -และโมเลกุลของผลิตภัณฑ์ยังทำปฏิกิริยาเกิดเป็นโมเลกุลของสารตั้งต้น
Created on: เสาร์, 24 มีนาคม 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
6 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
รูปร่างโมเลกุล

รูปร่างโมเลกุล

การจัดเรียงอะตอมต่าง ๆ ในโมเลกุลโคเวเลนต์มีตำแหน่งและทิศทางที่แน่นอนจึงทำให้โมเลกุลโคเวเลนต์ของสารต่าง ๆ มีรูปร่างแตกต่างกัน สิ่งที่ใช้บอกรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ จะเป็นอย่างไรนั้น คือ การจัดเวเลนต์อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางของธาตุในโมเลกุลโคเวเลนต์ นอกจากนั้นความยาวพันธะและมุมระหว่างพันธะยังสามารถใช้บอกรูปร่างโมเลกุลได้ด้วย
Created on: ศุกร์, 23 มีนาคม 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
4 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
สมบัติของธาตุ/สารประกอบ

สมบัติของธาตุ/สารประกอบ

สมบัติของธาตุและสารประกอบกล่าวถึงการทีี่ศึกษาเกี่ยวสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของธาตุในตารางธาตุและสารประกอบของธาตุใสตารางธาตุ
Created on: อาทิตย์, 11 มีนาคม 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
3 Members 8 Discussions 0 Wall Posts
ปุ๋ย

ปุ๋ย

เป็นวัสดุที่ให้สารอาหารกับพืช หรือช่วยปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก
Created on: จันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
16 Members 6 Discussions 1 Wall Post
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ (Cellular respiration)

การสลายสารอาหารระดับเซลล์ (Cellular respiration)

การสลายสารอาหารระดับเซลล์ (Cellular respiration) เป็นกระบวนการนำเอาสารอาหารที่ได้จากกระบวนการย่อยอาหารได้แก่ น้ำตาลกลูโคส (glucose) กรดอะมิโน (amino acid) และกรดไขมัน (fatty acid) ไปใช้สร้างเป็นพลังงานโดยเก็บไว้ในรูปของสารที่มีพลังงานสูง ที่เรียกว่า ATP (Adenosine Triphosphate)
Created on: ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
8 Members 9 Discussions 0 Wall Posts
ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ

การพึ่งพากันระหว่างสิ่งมีชีวิต (biotic factors)เเละสิ่งไม่มีชีวิต (abiotic factors) ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศต่างๆมากมายภายในโลก
Created on: พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
8 Members 8 Discussions 0 Wall Posts
เคมีพื้นฐาน

เคมีพื้นฐาน

เคมีเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ตลอดจนสมบัติในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆเพื่อที่จะเข้าการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
Created on: พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
7 Members 16 Discussions 1 Wall Post
ฟิสิกส์ของภาพยนตร์ 3 มิติ

ฟิสิกส์ของภาพยนตร์ 3 มิติ

ภาพยนตร์ 3 มิติ เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายภาพยนตร์ 2 เครื่อง ซ้ายและขวาถ่ายภาพในเวลาเดียวกัน ในการฉายก็ใช้เครื่องฉายภาพยนตร์ 2 เครื่อง ฉายภาพ 2 ภาพลงไปบนจอภาพยนตร์พร้อมๆกัน โดยผู้รับชมต้องสวมแว่น 3 มิติ ขณะรับชมจึงจะสามารถเห็นภาพจากจอภาพยนตร์เป็นภาพ3 มิติ
Created on: อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2012 คุณครู :ปิยะ พละคช
6 Members 1 Discussion 3 Wall Posts
เมตริกซ์ (Matrix)

เมตริกซ์ (Matrix)

เมตริกซ์เป็นกลุ่มของตัวเลข โดยตัวเลขเหล่านี้จะเรียงตัวอยู่ในแถว (row) และหลัก (column) ภายในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [ ] เมตริกซ์มีประโยชน์หลากหลายมาก สำหรับบทนี้เราจะนำเมตริกซ์มาช่วยในการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร
Created on: พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2012 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
2 Members 25 Discussions 0 Wall Posts
ความร้อน

ความร้อน

ในทางฟิสิกส์ ความร้อน(heat)จัดเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งสะสมอยู่ในรูปของพลังงานจลน์ในการสั่นของโมเลกุลภายในวัตถุ พลังงานความร้อนสามารถถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปสู่ระบบหรือวัตถุอีกชิ้นหนึ่งได้โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ แหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนมีด้วยกันหลายแหล่ง เช่น ความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์บนดวงอาทิตย์ ความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีจากการเผาไหม้ ความร้อนจากการขัดสีกันของวัตถุ เป็นต้น
Created on: อังคาร, 24 มกราคม 2012 คุณครู :ปิยะ พละคช
6 Members 9 Discussions 2 Wall Posts
ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

รอบตัวเราประกอบด้วยเชื้อโรคมากมายหลายชนิด แต่ทำไมร่างกายของเรายังคงเอาชนะเชื้อโรคเหล่านี้ได้ มาหาคำตอบกัน ^^
Created on: เสาร์, 21 มกราคม 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
8 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
การศึกษาสิ่งมีชีวิต

การศึกษาสิ่งมีชีวิต

ชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับมุนษย์ ช่วยในการเชื่อมโยงเเละเปิดเผยเรื่องราวต่างๆจนทำให้เราอัศจจรย์เกี่ยวกับคำตอบของคำว่าชีวิต
Created on: อังคาร, 17 มกราคม 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
4 Members 3 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี