Exchange Chemistry
Club Information
Category:
Name:
Exchange Chemistry
Description:
แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของเคมี
Created:
เสาร์, 15 ตุลาคม 2011

สมาชิก

องค์ความรู้

นับว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ในด้านเคมีมีความก้าวหน้าอย่างมาก ดังที่เราจะเห็นได้อยู่แล้วจากรอบๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ของใช้ ซึ่งล้วนต้องนำเทคโนโลยีทางด้านเคมีมาใช้ด้วยกันแทบทั้งสิ้น 

คลับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อ รวบรวม และ แลกเปลี่ยน พื้นฐานทางด้านอุปกร์วิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถค้นคว้า และศึกษาได้โดยง่าย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเติมบทความใหม่ๆได้อีกด้วย

เพราะวิทย์ไม่เคยหยุดนิ่ง
จักรี เหมณี

กระทู้

อัลบั้มรูปภาพ

ยังไม่มีอัลบั้มภาพ

วิดิโอ

ยังไม่มีวิดีโอ

กระดานพูดคุย

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations