การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane transport)
Go to club page
การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange)
ศุกร์, 25 มีนาคม 2011

การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange) คือการแลกเปลี่ยนชนิดของไอออน แต่ปริมาณของไอออนยังคงเดิม เช่นการแลกเปลี่ยนไอออนบริเวณรากของพืชlink วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations