การแทรกสอด

physics03 วันจันทร์, 14 กุมภาพันธ์ 2554 01:07


ภาพที่สวยงามนี้ไม่ได้เกิดจากจิตรกรชื่อดัง หากแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิปะเหล่านี้คือธรรมชาติ..... ธรรมชาติของคลื่น แล้วคลื่นสามารถสร้างสรรค์ลวดลายที่สวยงามเช่นนี้ได้อย่างไร??? ลองมาศึกษาไปพร้อมๆกันครับ 

เมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ (ความถี่เท่ากัน) ตั้งแต่ 2 ขบวน เคลื่อนที่มาพบกันจะเกิดการรวมกันแบบเสริมและแบบหักล้าง ซึ่งสังเกตได้จากริ้วหรือลวดลายของการแทรกสอด ซึ่งประกอบด้วย

1. การแทรกสอดแบบเสริม ซึ่งเกิดจากสันคลื่นพบสันคลื่นหรือท้องคลื่นพบท้องคลื่น เรียกตำแหน่งนี้ว่า ปฏิบัพ (Antinode)

2. การแทรกสอดแบบหักล้าง ซึ่งเกิดจากส่วนที่เป็นสันคลื่นพบกับส่วนที่เป็นท้องคลื่น เรียกตำแน่งนี้ว่า บัพ (Node)

ดังรูป

ซึ่งในส่วนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากองค์ความรู้เรื่องการซ้อนทับของคลื่นนะครับ

และพบว่าเมื่อลากเส้นเชื่อมต่อปฏิบัพที่อยู่ถัดกันไป จะได้แนวเส้นที่เรียกว่า เส้นปฏิบัพ (Antinode line) ส่วนเส้นที่เชื่อมต่อบัพที่อยู่ถัดกันไป จะได้เส้นที่เรียกว่า เส้นบัพ (Node line) เส้นเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเป็นลวดลายของการแทรกสอด

ในองค์ความรู้ต่อไปเราจะมาดูกันว่า เราจะสามารถหาเส้นบัพและเส้นปฏิบัพเหล่านี้ได้อย่างไร

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon