ปั้มน้ำ

a Guest วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2554 06:32

นำเสนอเรื่อง "ปั้มน้ำ" ว่าด้วยชนิดของปั้มน้ำตามลักษณะการทำงาน การเลือกซื้อปั้มน้ำ การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา (สาเหตุและวิธีแก้ไข)ค่ะ ตาม PDF ไฟล์ที่แนบ กับกระทู้ ประสพการณ์การใช้ปั้มน้ำกับน้ำบาดาลที่บ้านของเราในเมืองไทย


ข้อมูล : ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

โปรดโหวต like ถ้าชอบ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ขอบคุณค่ะ

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon