ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

รูปภาพมาใหม่

 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • เพนกวิน
 • เพนกวิน
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม

คนที่ออนไลน์

สมาชิก

 • นาฎกมล พิมพานุช
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • อ.โจ้
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • Palm Kamdee
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • tunrada
 • พิมพ์พิสุทธิ์ แสงอรุณ
 • ภัทรานุช นวลพันธุ์สิริกุล
 • มินตรา มูลสูงเนิน

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

เมื่อคลื่นเสียงวิ่งกระทบวัสดุ จะมีบางส่วนของพลังงานเสียงถูกดูดซับและที่เหลือจะสะท้อนออกไป และเสียงที่สะท้อนออกไปนั้นจะมีพลังงานน้อยกว่าแหล่งกำเนิดเสียงเสมอ และพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับเข้าไปจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่น โดยทั่วไปจะเป็นความร้อน และจำนวนพลังงานที่ถูกดูดซับเข้าไปจะถูกแสดงในรูปของสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficient)
1Member 1Discussions 0Wall Posts

ปัจจุบันวัสดุยอดฮิตที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีและที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องกีดขวาง แยกพื้นผิวที่เย็นและร้อนออกจากกัน คือ ฉนวนกันความร้อน ซึ่งเป็นวัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย
1Member 1Discussions 0Wall Posts

บอลลูน (balloon) เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางอากาศ ด้วยหลักการของแรงลอยตัว (Buoyancy) ของอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นรอบ ๆ บอลลูน และของอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นรอบ ๆ บอลลูน
1Member 1Discussions 0Wall Posts

"ว่าว" จัดเป็นอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ เพราะลอยตัวอยู่ในอากาศในลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องบิน ว่าวนั้นลอยตัวอยู่ในอากาศได้โดยกระแสลมพัดผลักดันให้เกิดแรงยกที่ตัวว่าว ซึ่งทำมุมเงย (มุมปะทะ) ประมาณ 45 องศา สวนทางกับกระแสลม สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป และดึงตัวว่าวให้ลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาที่มีกระแสลมพัดมา ถ้าลมไม่แรงพอว่าวจะทรงตัวอยู่ในอากาศไม่ได้
1Member 1Discussions 0Wall Posts

การศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตส่วนใหญ่ เป็นการศึกษารูปทรงเรขาคณิตในระนาบสองมิติ หรือในอวกาศสามมิติ ซึ่งวาดภาพแสดงได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปทรงเรขาคณิตที่มีมิติมากกว่าสาม รวมทั้งสมบัติต่าง ๆ ของรูปทรงเหล่านี้ ถึงแม้จะวาดรูปออกมาบนหน้ากระดาษสองมิติไม่ได้ แต่นักคณิตศาสตร์ ก็ได้คิดค้นวิธีการต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยในการนึกภาพของรูปทรงเรขาคณิตในหลายมิติ
1Member 4Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

Filling a hot air balloon for a safari in Tanzania 02:04
1079 views
Last updated: วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2014 เวลา 13:16 น.
Cathode Ray Tube 01:48
1246 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
How protons, electrons and neutrons were discovered. 11:37
1188 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations