ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

รูปภาพมาใหม่

 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • krukasama
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • Janny P
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน

คนที่ออนไลน์

สมาชิก

 • นาฎกมล พิมพานุช
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • อ.โจ้
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • Palm Kamdee
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • ภัทรานุช นวลพันธุ์สิริกุล
 • พิมพ์พิสุทธิ์ แสงอรุณ
 • tunrada
 • มินตรา มูลสูงเนิน

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พายุฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน หรือช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน โดยจะฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็ว มีฟ้าแลบ (Lightning) ฟ้าร้อง (Thunder) ฟ้าผ่า มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น
1Member 0Discussions 0Wall Posts

อนุภาคพลังงานสูงที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์ จะอยู่ในรูปของอนุภาคประจุไฟฟ้า เช่น อิเล็กตรอนและโปรตอน เราเรียกสายธารของอนุภาคที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องนี้ว่า ลมสุริยะ (solar wind) หากลมสุริยะที่เกิดขึ้นทวีความรุนแรงกว่าปกติหลายเท่า จะเรียกว่า พายุสุริยะ (solar storm)
1Member 0Discussions 0Wall Posts

ออโรรา (Aurora) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก มักเกิดขึ้นบริเวณประเทศแถบขั้วโลกทั้งเหนือและใต้ จึงมีชื่อเรียกว่า "Aurora Polaris" หรือ “แสงเหนือและแสงใต้” โดยมีลักษณะเป็นแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน มีสีสันสวยงาม และมีรูปร่างแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปอย่างรวดเร็ว
1Member 0Discussions 0Wall Posts

จากคำกล่าวที่ว่า “โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันกลางคืน โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาล” แล้วฤดูร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร?
1Member 0Discussions 0Wall Posts

วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่มากมาย อิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้มีสมบัติเฉพาะตัว ถูกนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
1Member 0Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 2 02:34
4696 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:31 น.
Cathode Ray Tube 03:47
1117 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:57 น.
Filling a hot air balloon for a safari in Tanzania 02:04
966 views
Last updated: วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2014 เวลา 13:16 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations