ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

รูปภาพมาใหม่

 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • เพนกวิน
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama

คนที่ออนไลน์

 • rosalindfie
 • brianprewit
 • margaritber
 • waynebagsha

สมาชิก

 • staciehaske
 • นาฎกมล พิมพานุช
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • enidbdqfzuj
 • selinalyngm
 • margaritber
 • ปิยะ พละคช
 • margov21td
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • bryce958146
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • rooseveltde
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • kattiemedwo
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • chesterwhea
 • meredithwdc
 • leora95jzik
 • lilamortloc
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • henryyqzzow
 • อ.โจ้
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • Palm Kamdee
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

ดาวเคราะห์ คือ เทหวัตถุที่มีการโคจรรอบดาวฤกษ์ มีมวลมากพอที่จะแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถเอาชนะความแข็งของเนื้อดาว ส่งผลให้ดาวอยู่ในสภาวะสมดุลไฮโดรสแตติก (hydrostatic equilibrium) และสามารถกวาดเทห์วัตถุในบริเวณข้างเคียงไปได้ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสมบัติบางประการของดาวเคราะห์ และการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ตลอดจนการค้นพบที่สำคัญต่างๆ
1Member 0Discussions 0Wall Posts

โมเมนตัมและการชน
คุณครู : Pai Timasart
1Member 4Discussions 0Wall Posts

เซต เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น -เซตสระในภาษาอังกฤษ หมายถึง กลุ่มของอังกฤษ a, e, i, o และ u - เซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า 10 หมายถึง กลุ่มตัวเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,และ9
คุณครู : Preedaporn Charoen
1Member 0Discussions 0Wall Posts

-การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5 - การคูณเลข 2 หลักที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10 - การคูณเลข 2 หลักที่จำนวนหลังเท่ากัน จำนวนหน้าบวกกันได้ 10
คุณครู : Preedaporn Charoen
1Member 0Discussions 0Wall Posts

แสงจะมีคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ การเดินทางเป็นเส้นตรง (Rectilinear propagation) , การหักเห (Refraction) , การสะท้อน (Reflection) และการกระจาย (Dispersion)
คุณครู : Anuwat Janmano
1Member 0Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1 25:15
5680 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:29 น.
Cathode Ray Tube 03:47
1517 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:57 น.
Cathode Ray Tube 01:48
1520 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations