ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

 • smith mekpiboonwattana
 • วิญญาณ พลังงานของวัฏจักร
 • ของขวัญวันเกิด
 • คุณแก้โจทย์เหล่านี้ได้หรือไม่

รูปภาพมาใหม่

 • Janny P
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • เพนกวิน
 • krukasama
 • เพนกวิน
 • krukasama
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill

คนที่ออนไลน์

สมาชิก

 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • นาฎกมล พิมพานุช
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • อ.โจ้
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • Palm Kamdee
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • ภัทรานุช นวลพันธุ์สิริกุล
 • พิมพ์พิสุทธิ์ แสงอรุณ
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • tunrada
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • Panchanit

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

เครื่องกลหรือเครื่องผ่อนแรงต่างๆ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน โดยที่เครื่องกลบางชนิดมนุษย์ได้รู้จักและนำมาใช้งานตั้งแต่สมัยโบราณโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการทางฟิสิกส์แต่สามารถทำงานได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องกลและเครื่องผ่อนแรงที่เป็นหลักการพื้นฐานในการประดิษฐ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอันล้ำยุค
1Member 9Discussions 0Wall Posts

โปรตีน โปรตีนเป็นสารอินทรีย์ซึ่งพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีโครงสร้างซับซ้อนและมีมวลโมเลกุลมากโปรตีนมีหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนเรียงต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์
1Member 2Discussions 0Wall Posts

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
1Member 5Discussions 0Wall Posts

ยังพอมีความรู้เลขสมัยประถมหลงเหลือกันอยู่บ้างไหมคะ ^_^ สำหรับพี่ๆ ม.ต้น ม.ปลาย สิ่งที่เราเรียนอาจจะยากไป วันนี้จะชวนมาลองทำโจทย์เลขของน้องๆ ชั้นประถมดูบ้าง (จะซักแค่ไหนกันเชียว) ทำเล่นๆ สบายๆ พร้อมแล้วไปลุยกันเล้ย ^0^/
1Member 6Discussions 0Wall Posts

คำว่า “ปิโตรเลียม” มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “เพทรา” (Petra) แปลว่า หิน และคำว่า “โอลิอุม” (Oleum) แปลว่า น้ำมัน รวมความแล้ว ปิโตรเลียมจึงหมายถึง น้ำมันที่ได้มาจากหิน
2Member 0Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

How protons, electrons and neutrons were discovered. 11:37
787 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 2 02:34
2290 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:31 น.
Filling a hot air balloon for a safari in Tanzania 02:04
655 views
Last updated: วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2014 เวลา 13:16 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี