ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

รูปภาพมาใหม่

 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • เพนกวิน
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill

คนที่ออนไลน์

 • aphisit thaweesak

สมาชิก

 • นาฎกมล พิมพานุช
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • อ.โจ้
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • Palm Kamdee
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • ภัทรานุช นวลพันธุ์สิริกุล
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • พิมพ์พิสุทธิ์ แสงอรุณ
 • tunrada
 • มินตรา มูลสูงเนิน

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

บทเรียนนี้จะสอนน้องๆ คูณเลขด้วยเทคนิคสุดยอด สนุกและได้ผลลัพธ์ออกมาง่ายดาย แบบที่น้องจะต้องอุทานออกมาตอนทำเสร็จว่า "ทำไมเพิ่งมารู้นะเนี่ย" "โห ง่ายเว่อร์ น่าจะรู้มาตั้งนานแล้วนะ" ;)
1Member 4Discussions 0Wall Posts

เอกภพประกอบดัวยกาแล็กซีจำนวนเป็นแสนล้านกาแล็กซีระหว่างกาแล็กซีเป็นอวกาศที่เวิ้งว้างกว้างไกล เอกภพจึงมีขนาดใหญ่โดยมีรัศมีไม่น้อยกว่า 13,700 ล้านปีแสง ภายในกาแล็กซีแต่ละแห่งประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมากโลกของเราเป็นดาวเคราะห์หืดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ซึ่งเป็นสมาชิกของกาแล็กซีของเรา บิกแบงเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้พลังงานส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นสสารมีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนเกิดเป็นกาแล็กซี เนบิวลา ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โลก ดวงจันทร์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในปัจจุบัน
1Member 1Discussions 0Wall Posts

SEGWAY คือ พาหนะชนิดหนึ่ง (Personal Transporter) มีสองล้อ ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ลิตร ต่อการใช้งาน 1 ไมล์ หรือเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจ 4-5 ครั้งเท่านั้น
1Member 1Discussions 0Wall Posts

ปัจจุบันคนทั่วไปยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง โดยเฉพาะความเข้าใจระหว่างความทึบแสง กับความสามารถในการป้องกันความร้อน ความเข้าใจที่ว่า ฟิล์มที่มีสีเข้มหรือทึบ ช่วยลดความร้อนได้ดี ในความจริงแล้ว สีของฟิล์มไม่ได้เป็นตัวช่วยลดความร้อน แต่กลับเป็นสารเคลือบตัวอื่นๆที่ทำหน้าที่ลดความร้อน
1Member 1Discussions 0Wall Posts

จักรยาน (Bicycle) คือ การขนส่งโดยใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์ ขับเคลื่อนโดยการกดลูกบันได มีสองล้อเชื่อมต่ออยู่กับเฟรม ล้อทั้งคู่เรียงกันในทิศทางเดียวกัน ประหยัดพลังงานแก๊สและน้ำมันในการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยคนที่ขับขี่จักรยานเรียกว่านักปั่นจักรยาน
1Member 1Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

Cathode Ray Tube 03:47
967 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:57 น.
Cathode Ray Tube 01:48
991 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1 25:15
3651 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:29 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations