ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

 • smith mekpiboonwattana
 • วิญญาณ พลังงานของวัฏจักร
 • ของขวัญวันเกิด
 • คุณแก้โจทย์เหล่านี้ได้หรือไม่

รูปภาพมาใหม่

 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • เพนกวิน
 • เพนกวิน
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • krukasama
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม

คนที่ออนไลน์

สมาชิก

 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • นาฎกมล พิมพานุช
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • อ.โจ้
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • Palm Kamdee
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • ภัทรานุช นวลพันธุ์สิริกุล
 • พิมพ์พิสุทธิ์ แสงอรุณ
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • tunrada
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • Panchanit

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

เครื่องกลหรือเครื่องผ่อนแรงต่างๆ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน โดยที่เครื่องกลบางชนิดมนุษย์ได้รู้จักและนำมาใช้งานตั้งแต่สมัยโบราณโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการทางฟิสิกส์แต่สามารถทำงานได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องกลและเครื่องผ่อนแรงที่เป็นหลักการพื้นฐานในการประดิษฐ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอันล้ำยุค
1Member 9Discussions 0Wall Posts

โปรตีน โปรตีนเป็นสารอินทรีย์ซึ่งพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีโครงสร้างซับซ้อนและมีมวลโมเลกุลมากโปรตีนมีหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนเรียงต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์
1Member 0Discussions 0Wall Posts

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
1Member 5Discussions 0Wall Posts

ยังพอมีความรู้เลขสมัยประถมหลงเหลือกันอยู่บ้างไหมคะ ^_^ สำหรับพี่ๆ ม.ต้น ม.ปลาย สิ่งที่เราเรียนอาจจะยากไป วันนี้จะชวนมาลองทำโจทย์เลขของน้องๆ ชั้นประถมดูบ้าง (จะซักแค่ไหนกันเชียว) ทำเล่นๆ สบายๆ พร้อมแล้วไปลุยกันเล้ย ^0^/
1Member 6Discussions 0Wall Posts

คำว่า “ปิโตรเลียม” มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “เพทรา” (Petra) แปลว่า หิน และคำว่า “โอลิอุม” (Oleum) แปลว่า น้ำมัน รวมความแล้ว ปิโตรเลียมจึงหมายถึง น้ำมันที่ได้มาจากหิน
2Member 0Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

Cathode Ray Tube 03:47
767 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:57 น.
Cathode Ray Tube 01:48
785 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
How protons, electrons and neutrons were discovered. 11:37
780 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี