ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
 • คลับคนรักคณิต
 • smith mekpiboonwattana
 • วิญญาณ พลังงานของวัฏจักร

รูปภาพมาใหม่

 • krukasama
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • krukasama
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • นางสาว อลิษา ขนอม

คนที่ออนไลน์

สมาชิก

 • staciehaske
 • นาฎกมล พิมพานุช
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • bryce958146
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • อ.โจ้
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • Palm Kamdee
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • tunrada
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
 • lenafaith51

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
คุณครู : Pai Timasart
1Member 4Discussions 0Wall Posts

ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่ส่องสว่าง และเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบสุริยะ ในระบบสุริยะยังมีดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง และกลุ่มดาวเคราะห์น้อย จุดกำเนิดของระบบสุริยะยังคงเป็นปริศนาที่ต้องการคำตอบ และเป็นสิ่งท้าทายของนักวิทยาศาสตร์ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับทฤษฎีกำเนิดระบบสุริยะ ตลอดจนแนวคิดที่สำคัญ ประจักษ์พยายที่เกี่ยวข้อง....
1Member 5Discussions 0Wall Posts

คลื่น คือ ลักษณะของการถูกรบกวน ที่มีการแผ่กระจาย เคลื่อนที่ออกไป ในลักษณะของการกวัดแกว่ง หรือกระเพื่อม และมักจะมีการส่งถ่ายพลังงานไปด้วย
คุณครู : Anuwat Janmano
1Member 0Discussions 0Wall Posts

เทคนิคคิดเลขเร็ว
คุณครู : Preedaporn Charoen
1Member 0Discussions 0Wall Posts

ตรีโกณมิติ (จากภาษากรีก trigonon มุม 3 มุม และ metro การวัด) เป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมุม, รูปสามเหลี่ยม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ เช่น ไซน์ และ โคไซน์ มีความเกี่ยวข้องกับเรขาคณิต แม้ว่าจะสรุปไม่ได้อย่างแน่ชัดว่า ตรีโกณมิติเป็นหัวข้อย่อยของเรขาคณิต
คุณครู : Preedaporn Charoen
1Member 0Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

Cathode Ray Tube 01:48
1608 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
How protons, electrons and neutrons were discovered. 11:37
1595 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 2 02:34
5941 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:31 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations