ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

รูปภาพมาใหม่

 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • เพนกวิน
 • krukasama
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama

คนที่ออนไลน์

 • belentester
 • blainepmo02
 • asepmccourt
 • jolenegosho
 • mosesrigg9
 • olivasleigh

สมาชิก

 • นาฎกมล พิมพานุช
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • Janny P
 • อ.โจ้
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • selinalyngm
 • margaritber
 • enidbdqfzuj
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • margov21td
 • Palm Kamdee
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • meredithwdc
 • leora95jzik
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • รักษพล ธนานุวงศ์

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

เมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้า มักจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับวัตถุที่ลอยอยู่บนนั้น กลุ่มดาวต่างๆ ที่ส่งแสงสว่างเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะมีการวิวัฒน์ไปอย่างไร จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอยู่อีกไหมในจักรวาล และถ้ามีพวกเขาอยู่ที่ไหน กลุ่มดาวต่างๆ มีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งอย่างไร และอีกมากมาย...คำถามเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักจักรวาลวิทยาที่พยายามสร้างทฤษฎีเพื่อมาอธิบาย หรือทำนายสิ่งต่างๆ ในเอกภพ...ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ...
1Member 8Discussions 0Wall Posts

การสร้างอาหารของพืชมีขั้นตอนใดบ้าง เรามาดูกัน
1Member 4Discussions 0Wall Posts

เมื่อคลื่นเสียงวิ่งกระทบวัสดุ จะมีบางส่วนของพลังงานเสียงถูกดูดซับและที่เหลือจะสะท้อนออกไป และเสียงที่สะท้อนออกไปนั้นจะมีพลังงานน้อยกว่าแหล่งกำเนิดเสียงเสมอ และพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับเข้าไปจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่น โดยทั่วไปจะเป็นความร้อน และจำนวนพลังงานที่ถูกดูดซับเข้าไปจะถูกแสดงในรูปของสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficient)
2Member 1Discussions 0Wall Posts

ปัจจุบันวัสดุยอดฮิตที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีและที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องกีดขวาง แยกพื้นผิวที่เย็นและร้อนออกจากกัน คือ ฉนวนกันความร้อน ซึ่งเป็นวัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย
1Member 1Discussions 0Wall Posts

บอลลูน (balloon) เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางอากาศ ด้วยหลักการของแรงลอยตัว (Buoyancy) ของอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นรอบ ๆ บอลลูน และของอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นรอบ ๆ บอลลูน
1Member 1Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

How protons, electrons and neutrons were discovered. 11:37
1323 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
Cathode Ray Tube 03:47
1367 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:57 น.
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 2 02:34
5329 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:31 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations