SMT Education for Life

สสวท. เปิดแหล่งเรียนรู้  เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างของการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้กับชีวิตและอาชีพ http://stemedforlife.ipst.ac.th/

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เตรียมพบกับ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับ สสวท. เร็ว ๆ นี้

ITEEA's 78th Annual Conference Washington

ITEEA's 78th Annual Conference Washington DC March 2- 4, 2016 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.iteea.org/Conference/registration.htm

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

การเปรียบเทียบเศษส่วน

 • Categories
 • ช่วงชั้น
  2(ป.4-ป.6)
 • หมวดวิชา
  คณิตศาสตร์
 • ประเภทไฟล์
  swf
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
 • Hits
  3439 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (8 votes)

 

สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนมีค่าเท่ากันได้
 2. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน แต่ละตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
 3. ผู้เรียนเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันและตัวส่วนไม่เป็นพหุคูณกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

Learning Object เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนได้สร้างสถานการณ์ให้มีการ์ตูนตัวหนึ่งจะขึ้นจรวดไปสำรวจจักรวาล ปัญหาคือว่าจรวดลำดังกล่าวยังไม่มีเชื้อเพลิง ผู้เล่นต้องช่วยการ์ตูนตัวนี้เติมเชื้อเพลิงให้กับจรวดโดยทำการเปรียบเทียบเศษส่วนให้ถูกต้อง ถ้าทำได้ถูกต้องจะเห็นจรวดพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า เมื่อจบการเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ละข้อผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเล่นโดยโจทย์ไม่ซ้ำเดิมหรือเลือกที่จะเล่นโจทย์เดิมก็ได้ ทั้งนี้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนระดับการเล่น หรือเปลี่ยนโจทย์ใหม่ได้ตลอดเวลา


Download5_1

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations