กำเนิดเเมกมา

 • Categories
 • ช่วงชั้น
  3(ม.1-ม.3)
 • หมวดวิชา
  วิทยาศาสตร์
 • ประเภทไฟล์
  swf
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2553
 • Hits
  อ่าน : 2273 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
  Click to subscribe
 • Voting
  Average rating
  1 vote

 

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ระบุและอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนว่ามีแหล่งพลังงานความร้อนปริมาณมหาศาลอยู่ใต้โลก
2. อธิบายความหมายและลักษณะของแมกมาได้
3. อธิบายการเคลื่อนไหวของการแมกมาในชั้นเนื้อโลกได้
4. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแมกมาในชั้นเนื้อโลกและชั้นเปลือกโลกตอนล่างพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนปลง

กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์จำลองหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดงปรากฎการณ์การระเบิดของภูเขาไฟ น้ำพุร้อน ตั้งแต่บริเวณใต้โลก จนถึงบนพื้นผิวโลกโดยการปรับปริมาณของปัจจัยที่มีผลต่อการระเบิดได้แก่ ปริมมาณซิลิกา อุณหภูมิ และความดันผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของโลก

pic-3

 

 

 

 

Play5_0 Download5_1

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon