หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สารและสมบัติของสาร ม. 4 - 6

(ผู้เข้าชม : 9442)
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สารและสมบัติของสาร ม. 4 - 6
คำโปรย : ธาตุ และสารประกอบ ชนิดของธาตุ แนวโน้มความเป็นโลหะและอโลหะของธาตุ ในตารางธาตุ ประโยชน์ของธาตุ อะตอมและโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี การเกิด ปฎิกิริยาเคมี สมการเคมี ปฎิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สารเคมี ในชีวิตประจำวัน อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี สารชีวโมเลกุล ไขมันและน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลิอิก ปิโตรเลียม การเกิดและแหล่งปิโตรเลียม การกลั่นน้ำมันดิบและ ผลิตภัณฑ์ การแยกแก๊สธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน ผลของผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ การเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ผลที่เกิดจากการผลิตและ ใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ISBN :
หมวดหนังสือ : วิทย์ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สสวท.
เดือน ปี ที่พิมพ์ : -

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations