หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 4 - 6 โครงสร้างโลก

(ผู้เข้าชม : 16640)
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 4 - 6 โครงสร้างโลก
คำโปรย : การศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก โลกและการ เปลี่ยนแปลง หลักฐาน และสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีปของเวเกเนอร์ หลักฐานและ ข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของทวีป กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของ แผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ธรณีประวัติ อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน เอกภพ เอกภพวิทยาในอดีต กำเนิดเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ วิวัฒนาการ ของดาวฤกษ์ กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ เนบิวลาแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์มวลของดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ การกำเนิดระบบสุริยะ เขตของบริวารดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
ISBN :
หมวดหนังสือ : ดาราศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สสวท.
เดือน ปี ที่พิมพ์ : -

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations