แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

การบูร..เป็นไม้ยืนต้น

 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  จันทร์, 23 สิงหาคม 2010
 • Hits
  35105 ครั้ง
 • Created by
  สุนทร ตรีนันทวัน
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (9 votes)

การบูร..เป็นไม้ยืนต้น

สุนทร  ตรีนันทวันปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง  ที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ   ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ก็คือ  พิมเสนน้ำ   ซึ่งมีส่วนประกอบของ  การบูร  เมนทอล  เป็นต้น   บรรจุใส่ขวดหรือทำเป็นถุงเล็กๆห่อด้วยผ้าโปร่งๆ   มีสีสันต่างๆดูสวยงาม    หลายๆคนคงจะเกิดความสงสัยว่า   การบูร   คืออะไร  มีลักษณะอย่างไร หรือทำมาจากอะไร มองเห็นเป็นเกร็ดเล็กๆสีขาวๆ เรามาทำความรู้จักกับการบูรกันนะครับการบูร เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ซินนาโมมัม แคมโฟรา (Cinnamomum camphora L.)  เป็นต้นไม้ขนาดกลาง     สูงประมาณ     10  - 15     เมตร  เป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขามาก   มีสีเขียวตลอดทั้งปี  ลำต้นและกิ่งค่อนข้างเรียบ  มีใบเป็นใบเดี่ยว  ใบมีลักษณะเรียวเป็นรูปไข่  ปลายใบเรียวแหลม   ขอบใบเรียบ   ด้านบนของใบเป็นมัน  ด้านล่างหรือใต้ใบมีนวล    ดอกเป็นดอกช่อ  มีสีเหลืองอ่อน   ผลมีขนาดเล็กค่อนข้างกลม  มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด   0.7  -  1.2  เซ็นติเมตร  มีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ  มีเมล็ดเพียง  1  เมล็ด     เดิมเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศ  จีน   ญี่ปุ่น   ไต้หวัน  แต่ปัจจุบันนี้ได้แพร่หลายไปหลายประเทศ  รวมทั้งประเทศไทย

การบูรที่ได้จากธรรมชาติ  มีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆ  สีขาว  เกิดอยู่ทั่วทั้งต้น  เราจะมองเห็นตามรอยแยก  รอยแตกของต้นการบูร  และจะมีมากบริเวณใกล้ๆกับโคนต้น  และราก   ซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนอื่นๆ   การบูรส่วนมากจะละลายอยู่ภายในน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ภายในส่วนต่างๆของต้นการบูร

การผลิตการบูร   นิยมทำโดยนำส่วนต่างๆของต้นการบูร  มาหั่นเป็นชื้นเล็กๆ  มักจะใช้ต้นการบูรที่มีอายุประมาณ 5    ปีขึ้นไป  นำไปต้มหรือกลั่นโดยใช้ไอน้ำ   น้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้จะอยู่ในภาชนะที่รองรับ  เมื่อได้น้ำมันหอมกระเหยที่มากพอ    จะมองเห็นการบูร ตกผลึกเป็นก้อนที่มีสีขาวๆ แยกออกมาจากน้ำมันหอมระเหย   เราก็เก็บเอาผลึกนั้นมาทำเป็นก้อน  หรือบดเป็นชิ้นเล็กๆละเอียด  นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปบางแห่ง  ในประเทศอเมริกาจะใช้ใบและยอดอ่อน  มากลั่นเอาการบูรและน้ำมันหอมระเหย  ซึ่งจะได้ผลผลิตเร็วขึ้น  แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะน้อยกว่ากลั่นมาจากส่วนลำต้อน  และเมื่อตัดใบไปใช้แล้ว  ใบใหม่จะเจริญออกมาอีกภายในเวลา  ประมาณ  2   เดือน   และก็สามารถเก็บใบใหม่ไปใช้กลั่นใหม่ได้อีก

การใช้ประโยชน์จากการบูร

ใช้เป็นยาระงับเชื้ออย่างอ่อน  ยากระตุ้นหัวใจ  ขับลม  ขับเสมหะ  ใช้ทำยาถูนวด  แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  ปวดตามข้อ  ใช้เพื่อแก้อาการคันที่ผิวหนัง  เป็นต้น ตอนนี้คงจะทราบแล้วนะครับว่า  การบูรที่เราเห็นเป็นเกร็ดเล็กๆ สีขาวๆ อยู่ในห่อผ้าโปร่งสวยงามนั้น  ทำมาจากต้นการบูร  ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations