หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ innovation@ipst.ac.th