หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 1 ม. 1 เล่ม 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

(ผู้เข้าชม : 11689)
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 1 ม. 1 เล่ม 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
คำโปรย : วิทยาศาสตร์คืออะไร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเครื่องมือและอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร สารรอบตัว สถานะของสาร ความร้อน ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความร้อน การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค สารละลาย การละลายของสารในตัวทำละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย พลังงานกับการละลายของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย สารละลายกรดและเบส สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย pH ของสารละลายกรดและเบส กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
ISBN :
หมวดหนังสือ : วิทย์ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สสวท.
เดือน ปี ที่พิมพ์ : -

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations