ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้!

  วีดีโอนี้ไม่สามารถดูได้ โดยอาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ :
  • วีดีโอนี้ถูกยกเลิกจากทางเวบ
  • วีดีโออยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
  • วีดีโอถูกลบไปแล้ว
  • คุณต้องเข้าระบถึงจะดูวีดีโอได้
  • คุณไม่มีสิทธิ์เข้าดูวีดีโอนี้


link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations