หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป. 1

(ผู้เข้าชม : 4194)
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป. 1
คำโปรย : จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 จำนวนนับ 6 ถึง 9 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 จำนวนนับ 10 ถึง 20 การบวกและการลบจำนวนที่ ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 การวัดความยาว การชั่ง การตวง จำนวนนับ 21 ถึง 100 การเตรียม ความพร้อมทางเรขาคณิต เวลา การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 การบวกลบระคน
ISBN :
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สสวท.
เดือน ปี ที่พิมพ์ : -

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations