แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายของพืชบนดอยมูเซอ

 • ช่วงชั้น
  2(ป.4-ป.6)
  3(ม.1-ม.3)
  4(ม.4-ม.6)
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  ศุกร์, 17 กันยายน 2010
 • Hits
  3774 ครั้ง
 • Created by
  ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)

แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายของพืชบนดอยมูเซอ จังหวัดตาก

…ประดิษฐ์   เหล่าเนตร์....


 

ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง “ความหลากหลายของพืช” ถ้าครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งมีชีวิตจริง ๆ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง  ทำให้เขาจดจำในสิ่งที่สังเกตเห็น และจะทำให้เขามีความจดจำ มีความรู้  ความเข้าใจในสิ่งนี้แบบคงทน( unit enduring understandings)  จะทำให้มีความเป็น “คนช่างสังเกต” มากขึ้นเมื่อเขาไป ณ ที่ใดก็ตาม เขาก็จะสนใจ “อยากรู้ อยากเห็น” ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ จะต้องสรรหาพืช โดยเฉพาะที่หายากมาให้นักเรียนได้เรียนรู้  หรืออาจพานักเรียนไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้จริง ๆ หรืออาจนำมาปลูกเลี่ยงไว้ในโรงเรียน โดยศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในธรรมชาติ แล้วปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ซึ่งจะดีกว่าให้ดูจากรูปภาพในหนังสือเรียน

แหล่งเรียนรู้หนึ่งที่มีพืชตัวอย่างในแต่ละดิวิชัน(Division) ที่หายาก แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ คือ “ดอยมูเซอ จังหวัดตาก” บริเวณที่พบพืชจะอยู่บริเวณเนินเขา  และติดกับถนนลาดยาง สายตา ก – อำเภอแม่สอด ตั้งแต่หลักกิโลมตรที่ 50 หรือศูนย์วิจัยพืชสวนดอยมูเซอ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 52 หรือร้านค้าชาวไทยภูเขาดอยมูเซอแห่งที่ 2  ด้านซ้ายมือ ซึ่งเราสามารถจอดรถยนต์  และลงไปดูได้อย่างสบายไม่ต้องเข้าไปในป่าลึก ๆ

สำหรับพืชที่พบ ณ บริเวณนี้ ได้แก่ มอส (moss ) และเฟิร์น (fern) หลายสปิชีส์(species) และยังพบสามร้อยยอด (Lycopodium sp.)

 

ริเวณที่พบสามร้อยยอด ต้นสามร้อยยอดและเฟิร์น            ต้นอ่อนสามร้อยยอด
เฟิร์นก้านดำฟิลิปปินส์ชนิด Adiatum  phillippens เฟิร์น ชนิด โซน ( Dicranopteris  linearis )เฟิร์นนาคราช ( Davallia sp. )                    กูดดอย ( Brainea  insiguis )

ในเส้นทางเดียวกัน เมื่อขับรถยนต์ลงเขา ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนดอยมูเซอ ประมาณ 500 เมตร ถ้ามองทางขวามือจะพบป้ายบอกทางเข้าไปในหมูบ้านห้วยปลาหลด  ถ้าเลื้อยขวาเข้าไป จะพบศูนย์เพาะกล้าไม้สวนป่า ณ บริเวณนี้จะมีเรือนเพาะชำ ซึ่งจะพบพืชที่หายาก คือ วิเวอร์ เวิร์ท ( Liver  wort ) และ ฮอร์น  เวิร์ท (Horn  wort ) และยังพบมอส(moss ) หลายชนิด บริเวณหน้าเรือนเพาะชำจะมีลำธารน้ำไหล ณ บริเวณนี้จะพบหญ้าถอดปล้อง (Equisetum sp.)


มอสชนิด Polytrichum  juniperrium และ ตีนตุ๊กแก( Selaginella sp.)หญ้าถอดปล้อง ( Equisetum sp. )


กรูณา login ก่อน แสดงความคิดเห็น

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี