แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

ผักเซียงดา ราชินีแห่งผักพื้นบ้านภาคเหนือ

 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พุธ, 25 สิงหาคม 2010
 • Hits
  4618 ครั้ง
 • Created by
  สุนทร ตรีนันทวัน
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (2 votes)

ผักเซียงดา...ราชินีแห่งผักพื้นบ้านภาคเหนือ

สุนทร      ตรีนันทวัน


ในประเทศไทยมีพืชที่เรียกว่าผักพื้นบ้าน  มากมายหลายชนิดทุกทุกภาคของประเทศ  บางชนิดก็มีประจำภาคนั้น ๆ ซึ่งภาคอื่น ๆ ไม่มีหรือมีก็น้อยมาก  ผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือชนิดหนึ่ง  คือ ผักเซียงดา ซึ่งชาวเหนือจะรู้จักกันอย่างดี  จัดเป็นราชินีแห่งผักพื้นบ้านภาคเหนือ  ก็เพราะผักชนิดนี้มีมากทั่ว ๆ ไปและมีความอร่อยด้วย


http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=4363.0


ผักเซียงดา  มีชื่อวิทยาศาสตร์ จีมนีมา  อิโนดูรัม (Gymnema inodurum Decne) คำว่าผักเซียงดา  เป็นชื่อท้องถิ่นหรือชื่อพื้นเมืองของทางเหนือ  มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยไปได้ไกลขึ้นอยู่กับอายุของต้นไม้  ลำต้นมีสีเขียว  ทุก ๆ ส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินจะมียางสีขาว ๆ ขนาดของลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 – 5.0   เซนติเมตร  ใบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวเข้ม  ใบมีลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อย  ผิวใบเรียบ  ปลายใบแหลม  ลักษณะคล้ายกับใบชะพลู  แต่มีเส้นใบน้อยกว่า  ฐานใบแหลมใบมีก้านใบยาว    3.5 – 6   เซนติเมตร     ใบกว้าง 9 – 11   เซนติเมตร    ใบยาวประมาณ 14.5 – 18.5    เซ็นติเมตร  ใบออกตรงข้อเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตรงกันข้ามกัน

ชาวบ้านทางภาคเหนือนิยมปลูกผักเซียงดาไว้ตามริมรั้วบ้าน  ในสวนครัวหรือตามค้างที่ทำไว้ให้เลื้อย  เป็นพืชผักที่ปลูกง่าย  มีอายุยืนทนแล้งได้ดี  แตกยอดได้ตลอดปี  ถ้าหากแล้งจัด ๆ จะทิ้งใบหรือใบจะร่วง  และแตกยอดใหม่ได้ในฤดูฝน  ขยายพันธุ์โดยการปักชำ  โดยตัดส่วนเถาที่แก่พอควร  ยาวประมาณ     1    ฟุต  นำไปปักชำ    ต่อมาก็จะเจริญเป็นต้นใหม่ต่อไป

ประโยชน์ทางอาหารของผักเซียงดา      คือ  ยอดอ่อน  ใบอ่อน  รับประทานเป็นผัก  ใช้ใส่แกง  เช่น  แกงแค  ใช้ทำแกงจืด    แกงเลียง  ใช้จิ้มน้ำพริก   ฯลฯ  ผักเซียงดา  มีความเผ็ดเล็กน้อย  จึงเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทางภาคเหนือทั่ว ๆ ไป  มีให้รับประทานได้ตลอดปี  ยิ่งเด็ดยอดก็จะมียอดใหม่แตกออกมาอีก  โดยเฉพาะในฤดูฝนจะแตกยอดใหม่ออกไปเรื่อย ๆ ตลอดปี  ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ  เป็นพืชผักที่ไม่มีแมลงมารบกวน  ยอดผักเซียงดา สด   มีรสมัน  เผ็ดร้อนนิดหน่อย

จุลสารข้อมูลสมุนไพร  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รายงานว่าจากการวิจัยพบว่าพืชชนิดนี้มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดได้  และมีศักยภาพในการรักษาโรคเบาหวาน  มีชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาศึกษาผักเซียงดา   และรวบรวมผักเซียงดาของไทย  เพื่อนำไปวิเคราะห์สร้างสายพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้น  และมีการผลิตเป็นยาชงสมุนไพรผักเซียงดา    ดื่มเพื่อลดน้ำตาลในเลือด  แต่อย่างไรก็ตามยังจะต้องมีการศึกษาวิจัยถึงคุณประโยชน์ของผักเซียงดาอีกต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการ    สาธารณสุขมูลฐาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันการแพทย์แผนไทย        กระทรวงสาธารณสุข    ได้รายงานว่าใบของผักเซียงดา มีสารอนุมูลอิสระสูงมาก      นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เอ    สูงเช่นกัน   ใบผักเซียงดา   100 กรัม  จะมีสารเบต้าคาโรทีน     5905    ไมโครกรัม     มีวิตามิน ซี   153   มิลลิกรัม  เนื่องจากผักเซียงดาของไทยมีสิ่งดี ๆ มาก  จึงควรช่วยกันระมัดระวัง  ในการอนุรักษ์และปกป้องพันธุกรรมของพืชผักชนิดนี้  อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติไทยเราให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป


link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations