IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

Science Kids 2

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/sciencekidsclub

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พบกับหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายระดับชั้นได้แล้ววันนี้ที่ คลิก!!

รายการ ดร. ฮีโร่

รายการใหม่ Dr.Hero (ดร. ฮีโร่) โดย พสวท. ร่วมสร้างสรรค์นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ก้าวไกลระดับโลก ที่นี่

ทัศนศึกษาออนไลน์

การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งบางสถานที่นักเรียนอาจจะเดินทางลำบาก และอยู่ห่างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคล ภายนอกเข้าไป การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่จริงนั้นบางครั้งอาจเจออุปสรรคเกี่ยวกับ สภาพดิน...

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 185

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ืทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท...

spotlight
spotlight
spotlight
spotlight

บทความล่าสุด

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 45 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 62 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 46 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 38 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 44 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 46 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 48 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 44 Hits

บทเรียนล่าสุด

การเรียนคณิตศาสตร์และการนำคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ที่มุ่งเน้นความเข้าใจในรากฐานของคณิตศาสตร์
คุณครู : ปริญญา การดำริห์    ห้องเรียน : คณิตศาสตร์

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ พลังงานที่มนุษย์ใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานจลน์ ซึ่งเกิดจา

เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลัง และมีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวาง

เสียงเป็นส่วนประกอบร่วมในชีวิตประจำวันของเรา แต่เราไม่ค่อยจะเข้าใจหน้าที่ของมันมากนัก เสียงดนตรี ทำใ

คนเราส่วนมากมีประสบการณ์เกี่ยวกับคลื่นมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก เช่น เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำ ก้อ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและธาตุไอโดรเจน
คุณครู : อนุสิษฐ์ เกื้อกูล    ห้องเรียน :

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี